UNUTRAŠNJA KONTROLA ZA ŠEST MJESECI PROVJERILA 26 ŽALBI PROTIV POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

Službenici Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije su za prvih šest mjeseci 2020. godine izvršili 12 kontrola, provjera zakonitosti postupanja policijskih službenika, na osnovu operativnih i drugih saznanja o mogućim nezakonitostima i nepravilnostima u radu i postupanju policijskih službenika, a 14 na osnovu pritužbi građana. U četiri slučaja izvršene kontrole imale su za rezultat konstatovanje izvjesnih propusta ili nezakonitosti u postupanju policijskih službenika, piše Dan.

“U dva slučaja, direktoru Uprave policije je na dalji postupak dostavljen izvještaj o izvršenim kontrolama, kojima je utvrđeno postojanje sumnje da su policijski službenici radnjama i postupanjem počinili teže povrede službene dužnosti. Osim navedenog, u jednom od pomenutih slučajeva, izvještaj o izvršenoj kontroli dostavljen je i nadležnom državnom tužilaštvu, na dalji postupak”, navodi se u polugodišnjem izvještaju Unutrašnje kontrole.

U jednom slučaju izvještaj o izvršenoj kontroli dostavljen je nadležnom državnom tužilaštvu na dalji postupak i preduzimanje mjera i radnji iz nadležnosti tužilaštava zbog postojanja osnovane sumnje da su se u radnjama i postupanju 19 policijskih službenika stekla obilježja krivičnih dje la zloupotreba službenog položaja iz člana 416 Krivičnog zakonika Crne Gore, a u jednom slučaju izvještaj o izvršenoj kontroli sa spisima predmeta dostavljen je Etičkom odboru na ocjenu etičnosti postupanja policijskih službenika jer je na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja i prikupljenih dokazau postupku unutrašnje kontrole utvrđeno da postoji osnovana sumnja da je postupanje policijskih službenika bilo u suprotnosti sa kodeksom policijske etike.

U preostalih osam slučajevau postupcima kontrole nisu utvrđene nepravilnosti ili nezakonitosti koje bi ukazivale na postojanje elemenata za disciplinsku ili drugu od govornost policijskih službenika.

Službenici Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije su za prvih šest mjeseci 2020.godine izvršili kontrole zakonitosti postupanja policijskih službenika na osnovu 14 pritužbi građana na postupanje i ponašanje policijskih službenika.

U jednom slučaju pritužba je ocijenjena kao osnovana. U ovom slučaju, izvještaj o izvršenoj provjeri sa spisima predmeta dostavljen je Etičkom odboru na ocjenu etičnosti postupanja policijskog službenika zbog postojanja sumnje da je njegovo postupanje bilo u suprotnosti sa kodeksom policijske etike.

U preostalih 13 slučajeva pritužbe su ocijenjene kao neosnovane.

“Analiza podnijetih pritužbi dostavljenih Odjeljenju za unutrašnju kontrolu policije ukazuje da je u prvih šest mjeseci 2020. godine, od ukupnog broja (14 pritužbi), najviše pritužbi upućeno na postupanje policijskih službenika policije opšte nadležnosti -10 pritužbi, dok su se preostale četiri pritužbe odnosile na postupanje policijskih službenika kriminalističke policije. Pritužbe građana su se u svih 14 slučajeva sadržinski odnosile na način vršenja policijskih poslova i primjenu policijskih ovlašćenja”, piše u izvještaju.

Službenici kriminalističke policije radili bez greške

U periodu od 1. januara do 30. juna ove godine podnijete su četiri pritužbe na policijske službenike kriminalističke policije.

“Te pritužbe su sadržavale navode građana o neadekvatnom postupanju policijskih službenika po podnijetoj prijavi građanina i komunikaciji sa podnosiocem prijave (1 pritužba), navode o neprofesionalnom načinu postupanja službenika prilikom prikupljanja obavještenja od građanina (1 pritužba), navode o sumnji u zakonitost postupanja službenika po prijavama drugih lica podnijetih policiji protiv građanina (1 pritužba), kao i navode o neadekvatnoj komunikaciji policijskog službenika sa građaninom prilikom podnošenja prijave (1 pritužba). U sprovedenim postupcima u ovim slučajevima nisu utvrđeni dokazi koji bi ukazivali na nezakonito ili neprofesionalno postupanje”, navodi se u izvještaju.

Dan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here