Maloljetni Novosađanin M.S., koji je 11. jula u budvanskom zalivu naletio jahtom na čamac kojom prilikom je poginula Maja Šljivančanin, a povrijeđen Vladimir Stanišić (36), juče je pred sudijom Osnovnog suda u Kotoru Momirkom Tešić izrazio žaljenje zbog svega što se desilo, piše Dan.

“Razumio sam sadržaj predloga za izricanje krivične sankcije. Ostajem pri svemu kao u zapisniku pred ODT Kotor od 12.7.2020. godine. Žao mi je zbog svega što se desilo”, izjavio je M.S. na glavnom pretresu održanom po predlogu za izricanje krivične sankcije ODT Kotor.
On je navodno u Crnu Goru stigao privatnim avionom, nakon čega je luksuznim plovilom izazvao nesreću na otvorenom moru, nedaleko od plaže Mogren.
Maloljetnik je na jučerašnjem ročištu, u prisutvu zakonskog zastupnika svog oca Milorada Savića, naveo da bi želio da iskoristi zakonsko pravo i da ne odgovara na pitanja.
Njegovi branioci su, advokati Zdravko Begović i Vladimir Vuleković, „da se ne bi pogrešno shvatilo da maloljetnik ne želi da odgovara na pitanja”, kao dokaz za to dostavili sudu izvještaj psihologa Radmile Stupar Đurišić od 25.8.2020. godine iz kojeg proizilazi da maloljetnik „zbog stanja u kojem se nalazi nije spreman i sposoban u ovom momentu da odgovara na pitanja”.
Svjedok, oštećeni Vladimir Stanišić, ispričao je da je kritične prilike na barci kojom je upravljao bila otvorena plava tenda, te da su se neposredno prije same nezgode kretali izuzetno sporo.
“Neposredno prije nezgode razgovarao sam sa Majom i u jednom momentu sam otpozadi osjetio udar i čuo prasak, koji mi i dan-danas odzvanja u glavi. Nakon toga sam se osvijestio u moru”, izjavio je Stanišić, dodavši da pretpostavlja da je kritične prilike dobio udarac, jer je nakon nezgode imao povredu na leđima.
Na pitanje odbrane kazao je da je u momentu neposredno prije samog kontakta stajao i nalazio se za kormilom.
Vještak pomorsko-saobraćajne struke Aleksandar Božović ostao je u svemu pri pisanom nalazu i mišljenju od 23.7.2020. godine.
Naveo je da je plovni objekat DL, kojim je upravljao maloljetnik, registrovan pod američkom zastavom, a u dozvoli za voditelja čamca kod tipa broda piše „cabin motor boat”, što znači „motorni čamac sa kabinom”. Objasnio je da je razlika između dva plovila, koja su oba u kategoriji čamca, „ogromna”, jer je, između ostalog, čamac BD 230 dužine 5,9, dok je čamac DL 1341AG dužine 11,8 metara, i on nije smio isploviti iz marine bez ovjerene „crulw” liste.
“Osnovni uzrok ove pomorske nesreće je sigurnosna brzina, odnosno brzina koja nije sigurnosna. Pravilo broj 6 pojašnjava u ovom dijelu područja budvanskog zaliva nije ograničena brzina kretanja, a sigurnosna brzina nije izražena brojkama, već daje upravitelju da sam procijeni tu sigurnosnu brzinu i da se njome kreće. Prilikom udara u plovni objekat BD 230, to nije bila sigurnosna brzina i to je brzina koja je izazvala tragične posledice”, konstatovao je vještak Božović.
Predstavnik oštećene porodice brat pokojne Maje, Vlado Šljivančanin, ostao je pri svemu kao u zapisniku pred ODG Kotor od 16.7.2020. godine, dok je odbrana porodice prigovorila u cjelosti nalazu vještaka u dijelu koji se odnosi na doprinos upravitelja čamca BD 230.
“Plovilo BD 230 je bilo u vidokrugu plovila DL u momentu kada je ono napuštalo zonu marine budvanskog zaliva, ispred pramca plovila DL koje je, bez obzira na to što njegov upravitelj, po svom iskazu, nije mogao da osmotri akvatorijum ispred, povećalo brzinu za šest puta, sa tri na 18 čvorova”, kazao je advokat Milošević.
Branioci maloljetnog M.S., advokati Vladimir Vuleković i Zdravko Begović, nisu imali suštinskih prigovora na nalaz i mišljenje vještaka, izuzev u dijelu u kojem se izjašnjavao o pravnim pitanjima i davao s tim u vezi objašnjenja, istakavši da njegova odbrana nije učestvovala u radnjama koje su se dešavale u vađenju, ispitivanju i pregledavanju brodova, jer o tome nije bila obaviještena.

Dan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here