Sa zalaskom sunca večeras nastupa Nova 1442. hidžretska godina. 1. muharrem 1442. hidžretske godine je 20. avgust 2020. godine.

Muslimanski kalendar je lunarni, mjesečev kalendar i godina ovog kalendara je kraća 10 dana od godine sunčevog kalendara. Takav način računanja vremena usvojen je za vrijeme halife Omera, a za početak računanja vremena uzeta je Hidžra – preseljenje Muhameda a.s. i njegovih ashaba iz Meke u Medinu.

Muslimani čitavog svijeta prisjećaju se hidžre koja se dogodila 622. godine po Isau. Tada je Božiji poslanik Muhamed bio prisiljen radi vjere sa svojim ashabima, prijateljima, napustiti svoj rodni grad Meku i otići tamo gdje neće biti u opasnosti.

Medina, ili Jesrib kako se tada zvala, ponudila mu je utočište i Poslanik je, neka je mir i spas Božiji na njega, napustio noću svoj grad i preselio se u Medinu u kojoj je ostao živjeti do svoje smrti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here