Direktor Uprave policije Veselin Veljović kazao je da su dosadašnji izborni procesi protekli bez primjedbi na postupanje policije i sa tim trendom će nastaviti i ovog puta. Eventualne deliktne radnje koje mogu imati remetilački faktor u odnosu na tok izbornog procesa policija će tretirati sa posebnom pažnjom i neodgovorni pojedinci će snositi posljedice, saopšteno je iz Uprave policije.

Veljović je danas održao radni sastanak sa predstavnikom Misije za posmatranje izbora koju je, na poziv Vlade Crne Gore, osnovala OEBS-ova Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava (OSCE/ODIHR). Veljović je u razgovoru sa stručnjakom za bezbjednost Misije za posmatranje izbora, Valeriu Mija istakao da će prisustvo ove respektabilne organizacije, čiji će članovi imati ulogu posmatrača izbora, doprinijeti povjerenju u izborni proces i demokratske kapacitete Crne Gore.

„Policija je depolitizovana organizacija, te će i u ovom kao i u prethodnim izbornim procesima postupati isključivo po zakonu i obezbijediti nesmetano i bezbjedno ostvarivanje izbornog prava svakog pojedinca“, kazao je Veljović.

Kako je kazao Valeriu Mija, međunarodni posmatrači će pažljivo nadgledati rad izborne administracije i relevantnih državnih organa, aktivnosti kampanje, izborno zakonodavstvo i njegovu primjenu, kao i rješavanje sporova vezanih za izbore, u skladu sa ODIHR-ovom metodologijom za posmatranje izbora.

Veljović je naglasio da će se uspostaviti efikasni mehanizmi koordinacije sa OEBS-ovom misijom što će u značajnoj mjeri unaprijediti ambijent za neometan posmatrački proces i ispunjavanje očekivanih zahtjeva ODIHR u skladu sa svojim mandatom, što je naš zajednički interes.

I pored otežavajućih okolnosti koje nameće trenutna situacija sa pandemijom koronaviriusa, policija će, sa nadležnim institucijama sistema, odgovornim i blagovremenim postupanjem obezbijediti poštovanje mjera Nacionalnog koordinacionog tijela.

Cdm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here