Cetinjani Miloš Turičković, Savo Lipovina i Ivan Jovanović tokom 2017. godine organizovali su kriminalnu grupu s ciljem vršenja teških krivičnih djela radi sticanja nezakonite dobiti i moći, za koja se po zakonu može izreći kazna zatvora od četiri godine ili teža. Pripadnici njihove kriminalne organizacije, koja i sada djeluje, postali su okrivljeni D.D., P.F., L.V., J.M., P.V., I.M., Ž. P. i V.N., kao i druga za sada nepoznate osobe, piše Dan.

U naredbi za sprovođenje istrage Specijalnog tužilaštva se navodi da je cilj organizacije bilo vršenje pojedinačno neodređenog broja krivičnih djela teško ubistvo, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, te da je svaki član kriminalne organizacije imao unaprijed određeni zadatak i ulogu, a Djelovanje kriminalne organizacije je planirano na duže vrijeme i u međunarodnim razmjerama.

Ova kriminalna organizacija je, piše u naredbi, između ostalog, stvorena radi prenosa, kupoprodaje, posredovanja u kupoprodaji opojnih droga, pri čemu je planirana realizacija “posla vrijednog 5.000.000 eura za koji je obezbijeđen prodavac za veću količinu droge i kupac iz Slovenije, ugovoren je procenat za posredovanje i primopredaju droge. Iz komunikacija ostvarenih između okrivljenog Sava i Veska Lipovine, tužilaštvo sumnja da je okrivljeni Savo imao ulogu da organizuje isporuku veće količine droga i da je u tom cilju dao nalog okrivljenom Vesku Lipovini da organizuje prihvat i skladištenje robe radi dalje prodaje, te da vozila koja je dobijala kriminalna organizacija za prodaju droge prodaje kako bi se obezbijedio novac za dalje finansiranje kriminalne organizacije, pišeu naredbi za sprovođenje istrage.

Trojica organizatora sačinila su kriminalni plan da vrbuju i angažuju lično ili preko drugih članova kriminalne organizacije više lica, da planiraju i međusobno se dogovaraju o radnjama koje će preduzeti lično, kao i radnjama koje će preduzeti članovi kriminalne organizacije u vezi izvršenja krivičnih djela, daju uputstva i naloge članovima kriminalne organizacije Koje radnje da preduzimaju u izvršenju krivičnih djela, te se međusobno izvještavaju o preduzetim radnjama i aktivnostima članova kriminalne organizacije, pri čemu su po prethodnom dogovoru za sebe odredili uloge.

Zadatak Đuričkovića je bio da vrši krivična djela ubistva i da obezbjeđuje novčana sredstva za djelovanje kriminalne organizacije, kao i kriptovane telefone koji će služiti za komunikaciju među članovima kriminalne organizacije, daje uputstva drugim organizatorima i članovima kriminalne organizacije o naplati za posredovanje u vezi kupoprodaje većih količina opojne droge, daje uputstva i naloge članovima kriminalne organizacije o primjeni fizičke sile i nasilja prema članovima suprotstavljenih kriminalnih organizacija, da spriječava otkrivanje članova kriminalne organizacije od strane pripadnika MUP-a i tužilaštva i da, u slučaju da budu otkriveni, daju obavještenja medijima o navodnim nezakonitostima policije, te da članovima kriminalne organizacije koji su otkriveni daju uputstva na koji način da se brane i daju iskaze.

Njegov zadatak je bio i da daje uputstva članovima kriminalne organizacije o nabavci i sakrivanju vatrenog oružja, da obezbjeđuje stanove i skrovišta radi sakrivanja nakon izvršenja krivičnih djela.

Okrivljeni Savo Lipovina je bio zadužen da vrši krivična djela ubistva, da ugovara kupoprodaju droge, posreduje u kupoprodaji droge i naplaćuje usluge tog posredovanja, vrši nabavku i prodaju opojne droge na teritoriji Crne Gore i drugih država, daje naloge članovima kriminalne organizacije u vezi preuzimanja opojne droge i njenog skladištenja, da nabavlja vatreno oružje za sebe radi vršenja krivičnih djela, da daje uputstva i naloge članovima kriminalne organizacije za nabavku oružja, da obezbjeđuje članovima kriminalne organizacije mjesta za sakrivanje radi hapšenja i lišenja slobode.

Jovanovićeva uloga je bila da vrši nabavku oružja za sebe i članove kriminalne organizacije i da obezbjeđuje mjesta za sakrivanje i skladištenje droge.

Dan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here