Uzimajući u obzir trenutnu cijenu električne energije na referentnoj berzi koja je veća u odnosu na propisanu za tekuću godinu, trenutno ne postoji rizik od umanjenja cijene električne energije za distributivne potrošače u ovoj godini, navodi se u izvještaju o poslovanju Elektroprivrede za prvih šest mjeseci. Podsjetimo da cijene električne energije za domaćinstva i male kupce zavise isključivo od slobodno formirane cijene snabdjevača – EPCG, uz zakonski definisana ograničenja koja su direktno u vezi sa cijenom energije na referentnoj berzi, HUPX.

U izvještaju se navodi da je EPCG izložena riziku promjena cijena električne energije kako na domaćem tako i na inostranom tržištu, odnosno na berzi.
“S obzirom na to da je EPCG aktivni učesnik na regionalnom tržištu električne energije i kao kupac i kao prodavac, promjene u cijenama mogu itekako da utiču na trenutno poslovanje. Dio ovih rizika se eliminiše kroz zaključivanje dugoročnih ugovora o trgovini električnom energijom”, kazali su iz EPCG.
Oni su podsjetili da se zakonskom regulativom od početka 2017. godine cijena električne energije za distributivne potrošače formira na osnovu tržišne cijene sa referentne berze, uz određena ograničenja.
“Uzimajući u obzir trenutnu cijenu električne energije na referentnoj berzi koja je veća u odnosu na propisanu za tekuću godinu, trenutno ne postoji rizik od umanjenja cijene električne energije za distributivne potrošače u ovoj godini”, poručeno je iz EPCG.
U izvještaju se navodi da s obzirom na to da su pojedini kreditni aranžmani EPCG vezani za varijabilnu kamatnu stopu i euribor, postoji kamatni rizik sa aspekta zaduživanja kod banaka i ostalih finansijskih institucija.
“EPCG vrši analizu izloženosti riziku od promjene kamatnih stopa na dinamičkoj osnovi uzimajući u obzir alternativne izvore finansiranja i refinansiranja, prije svega za dugoročne obaveze i preduzima odgovarajuće mjere radi obezbjeđenja kredita od banaka pod povoljnijim uslovima. EPCG nije izložena kamatnom riziku sa aspekta plasiranja novčanih sredstava imajući u vidu da su ugovorima definisane fiksne kamatne stope”, kaže se u izvještaju.
Koeficijent zaduženosti EPCG na dan 30. jun iznosi 0,11.
“Može se zaključiti da je stepen zaduženosti nizak, odnosno da je EPCG u mogućnosti da pokrije sve svoje obaveze prema kreditorima i investitorima”, dodaje se u izvještaju.
Dodaje se da kreditni rizik nastaje kod gotovine i gotovinskih ekvivalenata, depozita u bankama i finansijskim institucijama, potraživanja od pravnih i fizičkih lica, uključujući neizmirena potraživanja i preuzete obaveze.
“U cilju obezbjeđivanja naplate potraživanja, EPCG u kontinuitetu primjenjuje podsticajne mjere za poboljšanje naplate potraživanja kao što su organizovanje nagradnih igara i odobravanje popusta redovnim platišama. U slučaju potrebe primjenjuju se zakonom propisane prinudne mjere naplate. Trenutna naplata potraživanja od distributivnih potrošača je na zadovoljavajućem nivou i u konstantnom je procentualnom porastu”, kazali su iz elektroenergetske kompanije.
Oprezno
U izvještaju je pojašnjeno da oprezno upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dovoljnog iznosa gotovine i hartija od vrijednosti kojima se trguje, kao i obezbjeđenje adekvatnih izvora finansiranja preko odgovarajućih iznosa kreditnih obaveza.
“Projekcija ukupnih tokova gotovine vrši se na nivou kompanije EPCG koja kontinuirano prati likvidnost kako bi obezbijedila dovoljno gotovine za potrebe poslovanja”, dodaje se u izvještaju.
Istaknuto je da će poseban izazov za kompaniju u narednom periodu predstavljati uticaj pojave novog korona virusa i njegov uticaj na cjelokupnu ekonomiju.
“EPCG je već pravovremeno reagovala donošenjem određenih mjera u cilju održanja naplate i društveno odgovornim odlukama doprinijela ublažavanju uticaja korona virusa na određeni broj svojih potrošača”, rekli su iz EPCG.
EPCG je u prvoj polovini godine ostvarila neto dobit od 2,1 milion eura. Iz EPCG je prošle sedmice saopšteno da je deficit pаdаvinа, koji je bio skoro 50 odsto u odnosu na desetogodišnji prosjek, značajno uticao na poslovni rezultat kompanije. Prihod EPCG je u prvoj polovini godine iznosio 148,2 miliona eura, što je 8,5 odsto manje u odnosu na isti prošlogodišnji period.
Iz EPCG je navedeno da je i pored dobre spremnosti i stabilnog funkcionisanja proizvodnih objekata, ukupno ostvarena proizvodnja električne energije u prvoj polovini godine iznosila 1.149 gigavatsati (GWh), što je za 342 GWh, odnosno 22,9 odsto manje u odnosu na planiranu i 192 GWh, odnosno 14,3 odsto manje u odnosu na uporedni period prošle godine.

Pobjeda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here