Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić negirao je danas navode branilaca Bratislava Dikića, osuđenog u slučaju pokušaja terorizma na dan izbora 2016. godine, ističući da su potpuno netačni. Katnić je istakao da odbrana nastoji da iskoristi aktuelnu političku situaciju kako bi se lakše sprovelo “čišćenje“ nepodobnih sudija i tužilaca. Komentarišući Dikićevu tvrdnju da mu je glavni specijalni tužilac za priznanje nudio 50.000 eura, ističe da tužilaštvo nema nikakvu kasu iz koje bi davalo novac bilo kome.

Saopštenje glavnog specijalnog tužioca prenosimo u cjelosti.

Povodom izjava branilaca optuženog B.D., koje su date nakon rasprave po žalbama pred Apelacionim sudom 07.09.2020.godine, Glavni specijalni tužilac ukazuje da su navodi branilaca u cjelosti netačni i neistiniti, te da su dati u cilju vršenja pritiska na sud.

Odbrana nastoji da iskoristi političku situaciju koja je nastala nakon parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, te u skladu sa najavama nekih političkih subjekata stvori preduslove i lažno obavijesti javnost o navodnim nezakonitostima koje su vršene od strane Glavnog specijalnog tužioca i Specijalnog tužioca u predmetu terorizam u pokušaju, a sve kako bi se lakše sprovelo „čišćenje“ nepodobnih sudija i tužilaca i poduprlo donošenje tzv. zakona o lustraciji.

Radi objektivnog informisanja javnosti podsjećamo da je okrivljeni B.D. neposredno prije glavnog pretresa od 25.01.2018.godine otkazao punomoćje svojim braniocima advokatima Goranu Petronijeviću i Milanu Petroviću, a kao razlog naveo da je u toj fazi postupka, došlo do nerazumijevanja između njega i njegovih branilaca, a imajući u vidu dalje postupanje optuženog B.D. pred sudom, jasno je da su branioci koji su do tada okrivljenog B.D. zastupali besplatno bili u sudnici sa zadatkom da se na bilo koji način spriječi da okrivljeni B.D. iznese istinu i govori bilo šta o krivičnim djelima stvaranje kriminalne organizacije i terorizma u pokušaju, a sve kako bi se zaštitili drugi pripadnici kriminalne organizacije.

Naime, okrivljeni B.D. je na pretresu nakon iskaza svjedoka saradnika, u više navrata dopunjavao svoju odbranu gdje je i priznao preduzimanje određenih radnji izvršenja krivičnih djela koja su mu stavljena na teret, te je upravo iz toga razloga na glavnom pretresu od 26.01.2018.g. neko iz odbrane od advokata uputio riječi optuženom B.D. „da vodi računa šta priča“, što je prijetnja, te da je tada upravo okrivljeni B.D. i rekao da govori istinu.

Desetak dana nakon otkazivanja punomoćja braniocima, i nakon priznanja koje je iznio na glavnom pretresu, kćerki optuženog B.D. je prijećeno u Nišu. Jasno je da su prijetnje upućene od strane pripadnika kriminalne organizacije, te da upravo iz toga razloga, a iz straha za sopstvenu bezbjednost porodica B.D. to nije prijavila policiji, niti bilo kom drugom državnom organu u Republici Srbiji. Prijetnje svojoj kćerki optuženi B.D. prijavio je službenicima ZIKS-a Podgorica 09.02.2018.g. o čemu je istog dana obaviještena Uprava policije Crne Gore i Specijalno državno tužilaštvo, da bi istog dana Specijalno državno tužilaštvo i Uprava policije Crne Gore preko NCB Interpol Podgorica o događaju obavijestili Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije sa zahtjevom da se ispitaju sve okolnosti tog događaja i pruži zaštita članovima porodice optuženog B.D.

MUP Republike Srbije je 10.02.2018.g. obavijestio Upravu policije Crne Gore, a potom i Specijalno državno tužilaštvo, da su preduzete mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti prijetnji kćerki optuženog B.D., i identifikaciji izvršioca, te da je o svemu obaviješteno nadležno Osnovno javno tužilaštvo, koje je i formiralo predmet zbog krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti.

Dakle, iz navedenog se jasno vidi da su Specijalno državno tužilaštvo i Uprava policije odmah reagovali i učinili sve u cilju zaštite okrivljenog B.D. i njegove porodice. Jasno je ko je i zbog čega prijetio članovima porodice B.D., a to su mogli biti samo pripadnici kriminalne organizacije i lica koja su povezana sa njim, a kako bi se spriječio B.D. da dalje govori o događajima koji su predmet postupka.

Očigledno, a imajući u vidu sled događaja, da tadašnji branioci, a koji su se pojavili kao branioci i na pretresu pred Apelacionim sudom, nijesu imali i nemaju zadatak da čuvaju i štite interese svog branjenika optuženog B.D., već isključivo interese nekih drugih lica koji su učestvovali u izvršenju krivičnih djela koji su predmet ovog postupka ili kako Njegoš kaže da vode računa „da ovčica koja ne zanese svoje runo u grm pokraj puta“.

U pogledu navoda da je nad okrivljenim B.D. od strane Specijalnog tužilaštva vršen pritisak, ili kako to advokati navode tortura, ukazujemo na sledeće:

Optužnica protiv okrivljenog B.D. i drugih je podignuta 13.04.2017.godine i do tog momenta okrivljeni je u prostorije Specijalnog državnog tužilaštva dovođen sedam puta radi dodatnih izjašnjenja, na dokaze koji su u međuvremenu pribavljeni tokom faze istrage, te radi sprovođenja pojedinih dokaznih radnji (pretresa mobilnih telefona i dr.).
Od podizanja optužnice optuženi B.D. je u Specijalno državno tužilaštvo dovođen od strane službenika ZIKS-a ukupno 17 puta, i svaki put po sopstvenim zahtjevima koje je upućivao preko uprave ZIKS-a, pisanim putem ili usmeno. O svakom dolasku optuženog B.D. u Specijalno državno tužilaštvu Uprava ZIKS-a je shodno zakonu obavještavala Viši sud u Podgorici, iz čega proizilazi da nije bilo nikakvog tajnog dovođenja ili komunikacije između B.D. i Specijalnog državnog tužilaštva.

Okrivljeni je u tom periodu tražio razgovore sa tužiocima u pravcu zaključenja Sporazuma o priznanju krivice, na što mu je ukazano da je nemoguće zaključiti sporazum s obzirom na to da je glavni pretres već otpočeo. Takođe, tokom januara i februara 2018.godine okrivljeni B.D. je tražio sastanke i razgovore u Specijalnom državnom tužilaštvu radi interesovanja i zaštite njegove porodice u Srbiji, a neke od sastanaka tražio je zbog svog zdravstvenog stanja.

Upravo poštujući zdravstveno stanje okrivljenog, i vodeći računa da mu se zdravstveno stanje ne pogorša, tužilaštvo se na svako traženje okrivljenog za prekidom ili pauzom ili odlaganjem glavnog pretresa, koje je sam optuženi B.D. ili njegova odbrana postavila pred sudom, izjašnjavalo da pretres treba prekinuti, bez obzira da li je to u interesu samog krivičnog postupka.

Pored navedenog, a u vezi sa, kako to navodi odbrana, „torture okrivljenog“, istom se, kada god je iskazao želju za bilo kojim oblikom medicinskog tretmana, izlazilo u susret, pa mu je samo u fazi istrage obezbijeđen boravak u bolnici Danilo I na Cetinju, od 14.11.2016.g. do 22.11.2016.g., a nakon toga i u Kliničkom centru Crne Gore u periodu od 02.10.2017. do 16.10.2017. godine.

Istovremeno na njegovo traženje i traženje njegovih advokata omogućen mu je pregled od strane konzilijuma ljekara iz Srbije koje je sam izabrao, a pored navedenog okrivljeni je još devet puta odveden na ljekarske preglede u Klinički centar Crne Gore.

Isto tako svaki pretres u danima posjete kada je okrivljeni B. D. imao najavljenu posjetu je prekidan ranije, upravo da bi ostvario pravo na posjetu.

Na glavnim pretresima okrivljeni B.D. je učestvovao aktivno, iznosio svoju odbranu potpuno nesmetano, te ni na koji način, a što je i sam rekao u završnim riječima, nije uskraćen za bilo koje pravo koje mu pripada, te je i tada ponovio da mu je jedini cilj utvrđivanje istine, i da je tokom čitavog postupka pred Višim sudom u Podgorici govorio istinu i samo istinu.

Pravo je okrivljenog da može tokom cijelog postupka da iznosi odbranu na način na koji smatra da je najprikladniji, a između ostalog može govoriti i neistinu, te u pogledu izjave da je Glavni specijalni tužilac B.D. za priznanje nudio 50.000 eura ističemo da tužilaštvo nema nikakvu kasu iz koje bi davalo novac bilo kome, a i zašto bi se nudio okrivljenom B.D. taj novac kada je tokom postupka utvrđeno da je za mnogo manji iznos novca – 15.000 eura i 500 dolara bio spreman i došao u Crnu Goru da vrši terorizam.

Simptomatično je da pojavom starih – novih advokata ponovo počinju napadi na Glavnog specijalnog tužioca, te je očigledno da im je zadatak da brane druga lica u ovom postupku, a ne okrivljenog B.D., jer se na drugi način ne može objasniti činjenica da branioci koji su učestvovali i sarađivali sa tužilaštvom u obezbjeđenju svih prava i privilegija koje jedno pritvoreno lice može imati, sada govore da je nad njihovim branjenikom vršena tortura.

Na kraju Glavni specijalni tužilac obavještava javnost da će Specijalno državno tužilaštvo nastaviti sa radom na borbi protiv organizovanog kriminala i drugih krivičnih djela iz svoje nadležnosti, i da će pravda, bez obzira koliko to bude potrebno, bez izuzetka, zakucati na vrata svih osoba koje su izvršile krivično djelo.

Cdm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here