Ulcinjskom osnovnom tužilaštvu trebalo je više od dvije godine da postupi po prijavi Crnogorskog pokreta protiv nepoznatih osoba zaposlenih u državnoj administraciji zbog krivičnog djela zloupotreba povjerenja i protiv nepoznatih službenika u ulcinjskoj ekspozituri Uprave za nekretnine zbog zloupotrebe službenog položaja, a zbog prepisivanja imovine i omogućavanja gradnje Srpskoj pravoslavnoj crkvi u okviru memorijalnog kompleksa u mjestu Meterizi u Ulcinju, kod Crkve Svetog Nikolaja.

Tužilac Vladimir Savović odbacio je krivičnu prijavu i odluku obrazložio navodima da je u vrijeme njenog podnošenja nastupila zastarjelost krivičnog gonjenja. Zašto je trebalo duže od dvije godine da utvrdi da je slučaj zastario, nije objašnjeno.

Crnogorski pokret krivičnu prijavu podnio je 23. maja 2018. godine.

– Ukoliko ste drugačijeg mišljenja, imate pravo da podnesete pritužbu Višem državnom tužilaštvu u roku od osam dana od dana prijema ovog obavještenja ili da preduzmete gonjenje u roku od 30 dana od dana prijema ovog obavještenja – uputio ih je tužilac Savović.

Upis

U prijavi Crnogorskog pokreta upozoreno je tada da su uvidom u katastar nepokretnosti utvrdili da su pravoslavna crkva na Meterizima, groblje, stambena zgrada, pomoćna zgrada i poslovni prostor povezan s njom, te crkva na Bijeloj Gori s grobljem, dvije pomoćne zgrade, zgrada vjerske zajednice i zemljišta površine 26.946 kvadratnih metara, suprotno zakonskim odredbama, upisani na Srpsku pravoslavnu crkvenu opštinu Ulcinj.

Kako je Pobjeda objavila u maju 2018. iz Crnogorskog pokreta su uvidom u katastar nepokretnosti za opštinu Ulcinj utvrdili da je na državnom zemljištu na Meterizima, inače, memorijalnom kompleksu, u čijem se zahvatu nalazi Crkva Svetoga Nikolaja s maslinjakom, zloupotrebom povjerenja koju je, kako su naveli, počinila državna administracija, dozvoljeno Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Ulcinj – Mitropolije crnogorsko-primorske da gradi svetosavsku dvoranu.

– Crkva je sagrađena 1880. godine, u čast oslobođenja Ulcinja od turske okupacije. Taj kompleks u državnom vlasništvu zahvata crkvu sa dvorištem u kome je posađen maslinjak. U njemu je zasađen istovjetan broj maslina broju poginulih Crnogoraca, prilikom oslobađanja grada, u januaru 1878. godine. Državni maslinjak u dvorištu je pośečen i na njegovo mjesto, prema izjavi ulcinjskoga protojereja, gradi se ta svetosavska dvorana – piše u prijavi.

Ističe se da je „Zakonom o zaštiti kulturnih dobara, članom 9 stav 1, zabranjeno vršenje bilo kakve radnje koja nanosi štetu kulturnom dobru, koje je na temelju člana 13 stav 4 memorijalni ili drugi spomen objekat“.

Inspekcija

Pobjedi je 11. maja 2018. iz Uprave za inspekcijske poslove saopšteno da je inspektor za kulturna dobra 8. maja obavio nadzor na području memorijalnog kompleksa Crkve Svetog Nikolaja na Meterizima i utvrdio da se radovi ne izvode na ovom objektu i da masline u ovom području nijesu ugrožene.

Kako su naveli, predsjednik crkveno-opštinskog odbora Ulcinj Slobodan Đakonović dao je na uvid inspektoru za kulturna dobra rješenje o izdavanju građevinske dozvole za izgradnju objekta na dijelu urbanističke parcele br. 1, zona B, u zahvatu ID DUP-a „Ulcinj Grad“ za lokalitet „Liman 1“, koja čini sastavni dio katastarske parcele br. 2272 KO Ulcinj.

Tužilaštvo je u junu 2018. odbilo i krivičnu prijavu koju je Crnogorski pokret podnio protiv SPC, Parohije ulcinjske, zbog devastacije memorijalnog kompleksa Crkve Svetog Nikolaja na Meterizima u Ulcinju, uz obrazloženje da nema osnovane sumnje da su prijavljeni počinili „prijavljeno, niti bilo koje drugo krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti“.

Pobjeda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here