Drugostepeni sud oborio je presudu da se Safetu Kaliću isplate 173.000 eura na ime štete nastale tokom vođenja sudskog postupka protiv njega i članova njegove porodice, piše Dan.

Radi se o presudama koje je Osnovni sud u Rožajama donio krajem prošle i početkom ove godine po tužbama u kojima je Safet Kalić tražio odštetu po osnovu izgubljene dobiti za firme „Daut“ i i „Turjak“.

Iz Osnovnog suda tada je saopšteno da je odbijen tužbeni zahtjev od 125.000 eura po osnovu štete za izmaklu dobit firme „Daut i Daut“.

Sud je usvojio tužbeni zahtjev u iznosu od 173.550 eura za štetu nastalu u periodu kada nije poslovalo preduzeće „Turjak“, dok je odbijen tužbeni zahtjev po istom osnovu na 1.250.000 eura.

U ovom predmetu će sud ponovo odlučivati.

Nedavno je ukinuta i presuda Osnovnog suda u Rožajama da se porodici Safeta Kalića na ime štete nastale usled blokade preduzeća „Kristal” isplati 1,1 milion eura. Predmet je vraćen istom sudu na ponovno suđenje.

Rožajski sud je ranije odlučio da se Kaliću isplati 1.154.470,13 eura na ime naknade materijalne štete za preduzeće AD „Kristal”. Ta firma našla se među imovinom koja je bila oduzeta Safetu Kaliću, njegovoj supruzi Amini i bratu Mersudinu dok su bili optuženi za pranje novca.

Kako preduzeće nije radilo u periodu od 4. avgusta 2011. do 31. oktobra 2016. godine, sud je zaključio da im pripada odšteta u iznosu višem od milion eura.

Osim toga, država je u ovom predmetu trebalo da plati i troškove zakonske kamate u iznosu od 7.875,54 eura.

U ovom postupku rožajski sud je djelimično usvojio tužbeni zahtjev, budući da je Kalić po ovom osnovu tražio da mu se isplati ukupno 1.509.400,56 eura.

Sud je tada donio i presudu da se u drugom predmetu Kaliću isplati još 462.899,80 eura. Tužbom u ovom postupku Kalić je tražio naknadu od 704.671,91 euro za izmaklu korist za firmu „Tajson”. Sve te presude su pale na višoj instanci i vraćene su na ponovno suđenje.

Osnovni sud u Rožajama je protle godine djelimično usvojio i tužbeni zahtjev Kalićevog preduzeća „Tajson”, gdje je potraživano da se po osnovu materijalne štete, odnosno stvarne štete nastale na objektu „Tajson“ i opremi u tom kafe-baru dok je bio u vlasništvu države, isplati ukupno 199.917,45 eura. Sud je djelimično usvojio njegov zahtjev i odlučio da mu se isplati ukupno 6.819,44 eura.

Kalići su rožajskom sudu prvo podnijeli osam tužbi, a zatim još dvije tužbe radi naknade materijalne štete na njihovoj imovini. U prvom okončanom postupku dosuđeno im je 434.877 eura.

Prema podacima iz suda, rasprave su završene u četiri predmeta. Najveću naknadu štete, u iznosu od 1.925.178 eura, Kalići traže na ime stvarne štete koja je nastala u firmi „M petrol”.

Dan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here