Više tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv Tanje Terić koja je kao privremena upravnica tokom privremene uprave Centralne banke Crne Gore u Atlas banci zatvaranjem kredita jednim klijentima depozitima drugih umanjila depozit banke, kao i stečajnu masu za 3.134.894 eura na štetu stečajnih povjerilaca, piše Pobjeda.

“Optužnica je dostavljena Višem sudu na kontrolu koja će biti zakazana u zakonskom roku”, kazala je za Pobjedu savjetnica za odnose sa javnošću Višeg suda u Podgorici Aida Muzurović.

Terić se tereti da je u periodu od 10. decembra 2018. godine do 25. januara naredne godine kao privremena upravnica u Atlas banci a.d. Podgorica, kojoj su za vrijeme privremene uprave bila povjerena sva ovlašćenja organa banke, zatvaranjem kredita depozitima tokom moratorijuma, kada su u banci bile zabranjene sve isplate, izuzev plata, penzija i socijalnih davanja umanjila – depozit banke za 3.134.894 eura.

Tužilaštvo smatra da je Terić u konkretnom slučaju postupala sa direktnim umišljajem.

“Za vrijeme moratorijuma odobrila je da se iz depozita Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore refinansiraju krediti drugih pravnih lica, kao i da se zatvore krediti fizičkih i pravnih lica iz depozita drugih pravnih ili fizičkih lica”, navodi se u optužnici.

Iako se tokom privremene uprave moraju obustaviti sva plaćanja izuzev plata i tekućih troškova koji su neophodni za redovno funkcionisanje banke, Terić je dozvolila da se iz depozita Investiciono-razvojnog fonda kod Atlas banke a.d. Podgorica na neposredan način refinansiraju krediti drugih pravnih lica u ukupnom iznosu od 1.682.791,43 eura.

Prilikom davanja odbrane pred Specijalnim tužilaštvom, Terić je negirala zloupotrebu službenog položaja navodeći da su obustavljena sva plaćanja koja nijesu u skladu sa moratorijumom, ali su bili dozvoljeni interni prenosi, jer oni nijesu narušavali likvidnu poziciju banke, niti su povećavali obavezu banke.

Preduslov za interne prenose, kako je rekla, bio je da se plaćanja obave na šalterima banke iz depozita pravnih lica koji su bili poslodavci klijentima koji su primali plate.

Istakla je da su isplate rađene samo onim zaposlenim u firmama koji su imali račun kod Atlas banke, jer je to bila praksa i prije nego je uveden moratorijum.

U toku trajanja moratorijuma, prema riječima Terić, smanjena je obaveza Fonda za zaštitu depozita za osam miliona eura, nije došlo do ugrožavanja likvidne pozicije banke, već samo do poboljšanja njenog rizičnog profila.

Ona je istakla da zadatak privremene uprave nije bio pripremanje banke za stečaj, nego preduzimanje svih mjera i aktivnosti koje su neophodne za nastanak njenog poslovanja.

Prilikom davanja iskaza 13. oktobra ove godine pred Višim tužilaštvom, Terić je pojasnila da je privremena uprava izvještaje o poslovanju dostavljala Centralnoj banci, a da su aktivnosti privremene uprave u Atlas banci pratile i Svjetska banka i MMF ocjenjujući ih kao uspješne.

Tužilaštvo je, međutim, odbranu Terić ocijenilo kao neosnovanu i sračunatu na izbjegavanje krivice, jer je u suprotnosti sa nalazom i mišljenjem sudskog vještaka finansijske struke Hamida Šabovića.

Prema tom nalazu, u vrijeme privremene uprave izvan moratorijuma nije bilo zakonom zabranjeno zatvaranje kredita iz depozita drugih pravnih lica, dok je za vrijeme moratorijuma to zabranjeno.

“Otvaranjem stečaja nastupila je šteta za stečajne povjerioce koji nijesu mogli učestvovati u spornim transakcijama. Ovi stečajni povjerioci izgubili su svoju imovinu, novac u banci u najmanjem iznosu od 3.134.894 eura, jer stečajna masa nije dovoljna za podmirenje svih depozita, odnosno deponenata”, navodi se u optužnici.

Olga Bogdanović, koja je za vrijeme privremene uprave bila direktorka sektora za plasmane u Atlas banci i koja je bila pod istragom, u optužnici je dobila status svjedoka.

pobjeda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here