Uprava policije je donijela rješenje o zabrani ulaska u Crnu Goru za Vladu Georgijevu, ali ne na 10 godina, kao što je navedeno u saopštenju advokatske kancelarije Tomanović, koja zastupa pjevača. Konkretno obrazloženje razloga koji predstavljaju rizik po unutrašnju bezbjednost Crne Gore, su podaci označeni stepenom tajnosti i ne mogu biti prezentovani stranci u rješenju o zabrani ulaska u Crnu Goru, saopšteno je danas iz Uprave policije.

Na rješenju se samo navodi da se Georgijevu zabranjuje ulazak, a kako je nosilac lične karte sa rokom važenja do 14. maja 2030. godine, njegovi pravni zastupnici su ovaj datum protumačili kao rok važenja zabrane ulaska u Crnu Goru, što nije tačno, pojasnili su iz policije.

“Prilikom redovnih graničnih provjera na graničnom prelazu Sitnica, 27. avgusta oko 13.30 časova od strane službenika Stanice granične policije Herceg Novi, na ulazu u Crnu Goru, kontrolisan je V.G. (44), državljanin Republike Srbije. Prilikom graničnih provjera ustanovljeno je da ovom licu važi mjera zabrana ulaska u Crnu Goru. Uvidom u elektronske evidencije koje vodi Uprava policije Crne Gore, utvrđeno je da postoje razlozi nacionalne odnosno unutrašnje bezbjednosti ili javnog zdravlja, čime su bili ispunjeni uslovi da se ovom licu, na graničnom prelazu Sitnica, ne dozvoli ulaz u Crnu Goru”, pojašnjavaju u policiji.

Shodno Zakonu o strancima, službenici granične policije Herceg Novi su postupili po ovoj mjeri i uručili mu Rješenje o zabrani ulaska u Crnu Goru.

Kako dodaju u policiji, kasnije je advokatska kancelarija Tomanović podnijela žalbu na ovo rješenje.

“Ministarstvo unutrašnjih poslova, postupajući po ovoj žalbi je poništila rješenje Uprave policije i Sektoru granične policije predmet vratila na ponovni postupak i odlučivanje. Sektor granične policije je 21. oktobra dopisom upoznao Sektor kriminalističke policije o drugostepenom rješenju Ministarstva unutrašnjih poslova koje je donijeto po žalbi V.G., ukazano je na nedostatak prvostepenog rješenja u kojem se ne navode razlozi zabranjivanja ulaska ovog lica u Crnu Goru, te se za ponovni postupak i odlučivanje obavezuje Sektor granične policije”, navode u policji.

Od Sektora kriminalističke policije tražili su povratne informacije o razlozima eventualne prijetnje po unutrašnju bezbjednost, dodaje se u saopštenju, kako bi bio pokrenut ponovni postupak sa potpunijim podacima.

“Sektor granične poilicije je pokrenuo ponovni postupak i shodno Zakonu o strancima 2. novembra donio rješenje kojim Georgievu zabranjuje ulazak u Crnu Goru, ali nije određeno na koji vremenski period. Konkretno obrazloženje razloga koji predstavljaju rizik po unutrašnju bezbjednost Crne Gore, su podaci označeni stepenom tajnosti i ne mogu biti prezentovani stranci u rješenju o zabrani ulaska u Crnu Goru”, pojašnjavaju u policiji.

Sektor granične policije je 5. novembra Ministarstvu vanjskih poslova, Generalnom direktoratu za konzularne poslove i dijasporu, dostavio drugostepeno rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova, koje je donijeto po žalbi, kao i novo rješenje o zabrani ulaska koju je donijela Uprave policije Crne Gore, sa molbom da izvrši uručenje navedenih rješenja preko Ambasade Crne Gore u Beogradu.

Cdm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here