Nova sezona grijanja donijela je centralnoj i sjevernoj regiji Crne Gore stare probleme kada je riječ o kvalitetu vazduha. Prema podacima Agencije za zaštitu prirode i životne sredine u Podgorici, Nikšiću, Pljevljima i Bijelom Polju se bilježe vrijednosti PM čestica koje prelaze granične vrijednosti, a zbog nedostatka vjetra, tj. strujanja vazduha u Pljevljima bilježe i povećanu koncentraciju sumpor(IV)oksida SO2.

“Kvalitet vazduha prelazi granične vrijednosti PM 10 čestica što je rezultat sezone grijanja i uobičajeno je za ovo doba godine i što je bio slučaj i prethodnih godina u ovo vrijeme, a gradovi koji su pogođeni su Pljevlja, Nikšić i Podgorica”, kazali su Pobjedi iz Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Kako su naveli, stanje kvaliteta vazduha je uobičajeno za ovo doba godine.

“Početkom sezone grijanja, zbog dominantne upotrebe čvrstih goriva za grijanje prostorija, povećava se koncentracija zagađujućih materija u vazduhu. Evidentirana su prekoračenja graničnih vrijednosti, najčešće PM10 čestica, što je bio slučaj i prethodnih godina”, kazali su iz Agencije za zaštitu životne sredine.

Kada je u pitanju poređenje sa prethodnom godinom ono će, kako su istakli, biti moguće nakon izrade godišnjeg izvještaja o kvalitetu vazduha za ovu godinu sa validiranim podacima, nakon završetka mjernog perioda i obrade svih podataka što će biti realizovano u martu iduće godine.

“Ako se uporede podaci za oktobar prošle i oktobar tekuće godine, zaključak je da su rezultati veoma slični. Registrovana su prekoračenja granične vrijednosti srednje dnevne koncentracije PM10 čestica u centralnoj i sjevernoj zoni i povremena prekoračenja granične vrijednosti srednje satne koncentracije sumpor(IV)oksida SO2 u Pljevljima”, tvrde iz Agencije za zaštitu životne sredine.

Pljevlja najugroženija

Da su Pljevlja najugroženija, potvrdili su nam iz ove institucije, a takvo stanje traje od kada je početa upotreba čvrstih goriva za zagrijavanje prostorija.

“U Pljevljima je to dominantno ugalj i onda počinju i problemi sa kvalitetom vazduha. Posebno je značajan uticaj meteoroloških faktora, jer se dodatno usložnjava problem usljed pojave temperaturnih inverzija, mirnog vremena bez vjetra i padavina uz visok atmosferski pritisak. U proteklom periodu upravo su aktuelne takve vremenske prilike, pa se osim visokih koncentracija PM čestica registruju i veoma visoke srednje satne koncentracije sumpor(IV)oksida SO2, što je u direktnoj vezi sa emisijom zagađujućih materija koja nastaje sagorijevanjem uglja”, kazali su iz Agencije.

Oni tvrde da se stanje kvaliteta vazduha na svim mjernim mjestima kontinuirano prati i reaguje se u skladu sa propisanim zakonskim obavezama.

Centralno grijanje trajno rješenje za aerozagađenje

Kako navode iz ove institucije, brojne mjere koje su predložene Akcionim planom (Nacionalna strategija upravljanja kvalitetom vazduha), kao i planovima kvaliteta vazduha za Pljevlja, Nikšić i Podgoricu su realizovane.

“Učinak se vidi kroz blagi trend pada srednjih godišnjih koncentracija PM10 čestica u vazduhu, ali problem visokih koncentracija PM10 čestica tokom zimskih mjeseci može biti trajno i efikasno riješen ukoliko se u urbanim zonama uspostavi sistem daljinskog/centralnog grijanja”, tvrde iz Agencije.

Pobjeda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here