Zbog planiranih radova na mreži, sjutra će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

– u terminu od 09 do 17 sati: Lijeva Rijeka, Veruša, Mokra, Bukumirsko jezero, Brskut, Opasanica, Uvač, Ljevorečke Tuzi, Han Garančića, Dubirog Veruša, Pilana Veruša, i Pajkov Vir;

– u terminu od 08 do 15 sati – Golubovci;

– u terminu od 11 do 15 sati: Golubovci, željeznička stanica Golubovci, Mojanovići, Balabani, Trešnjica, Odžino Polje, Gošići, Mataguži, Goričani, Beglaci, Balijače, Vujačića Mahala, Rog Livade, Šijaci, Studenac i Gostilj;

– u terminu od 08:30 do 12 sati – područje Lješanske nahije (Barutana, Goljemadi, Begova glavica, Liješnje, Brežine, Staniseljići, Parci, Progonovići, Gradac, Bigor, Ćepetići, Orasi, Lipe, Zagora, Buronje i Pelinovo);

– u terminu od 08:30 do 16 sati – Begova Glavica;

– u terminu od 08 do 16 sati: dio Bioča, dio Zagoriča oko škole – dio ul. Iva Andrića, ul. Jaroslava Čermaka, ul. Bokeljske mornarice, ul. Velimira Stojanovića, ul. Vita Nikolića, kao i dio ul. Piperske, ul. Rogamska, Radovana Vukanovića, Dušana Vukotića, Vojvode Mijajla Nišina, dio ul. Bratonožićke i dio ul. Trifuna Đukića.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati – dio Donjih Martinića oko klanice;

– u terminu od 08 do 16 sati – Suk i firma Čakarević.

Cetinje

– u terminu od 08 do 15 sati – dio sela Dobrska Župa i Meterizi.

Nikšić

– u terminu od 08:15 do 17:15 sati – Donji Klenak;

– u terminu od 08 do 12 sati: ul. Školska, ul. Gračanička, ul. Trgovačka i dio Kličeva;

– u terminu od 12:10 do 15 sati: ul. Školska, ul. Trebješka, Bulevar 13. Jul, ul. Trgovačka i dio Kličeva;

– u terminu od 08 do 16 sati – Praga;

– u terminu od 08 do 17 sati: Bijelovići, Podljut, Renovac, Macavare, Miljanići, Čista Vlaka, Prijeka Ljut, Dubočke Donje, Bijela Vrata, Cerovačka Glavica, Zlatna Strana, Dubočke Gornje, Pećinovac, Krtine, Šljeme, Garevac, Baljački Do, Crni Kuk, Zanuglina, Somina Donja i Somina Gornja.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati – Meterizi (naselje kod nekadašnje karaule) i ulica Ivana Milutinovića od Posejdona do OŠ “Boško Strugar”.

Kotor

– u terminu od 09 do 10 sati: Zlatne Njive, vodovod – Tabačina i područje oko otvorenog bazena.

Herceg Novi

– u terminu od 08:30 do 16 sati – Bijela (Hotel Park, Jošica, Greben, Kamenari i Đurići);

– u terminu od 08 do 13 sati – Zelenika i Zmijice (dio područja).

Pljevlja

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Rađevići, Mironići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Podkovač, Savine Vode, Rajišići i Đuli (moguća kratka isključenja dalekovoda na početku i završetku radova);

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Metaljka, Prisoje, Babino Brdo, Đakovići, Repetitor Vraca, Skenderovina, Milakovci, Pliješ, Jakupov Grob i Boljanići;

– u terminu od 09 do 16 sati – Kruševo i Sirčići.

Žabljak

– u terminu od 08 do 16 sati: Reciklažni centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Bosača, Vjetrena Brda, Štuoc Vojska, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora i Tepca.

Šavnik

– u terminu od 08 do 16 sati – Štičije, Bare, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko, Sirovac i Krnja Jela.

Berane

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj – Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje;

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati – dio sela Lagatori i dio sela Vrbica;

– u terminu od 08 do 18 sati: Budimlja, Mašte i dio sela Goražde.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati – Zorići.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati – uže gradsko jezgro Plava;

– u terminu od 09 do 12 sati: Skić, Komarača, Meteh, Jara, Babino Polje, Korita, Vojna Pošta, Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti, Vojno Selo i Hakanje.

Gusinje

– u terminu od 12 do 13 sati: Bucelj, Kačanik, Dolja, Veternik, Grebaje i dio gradskog jezgra Gusinja;

– u terminu od 13 do 14 sati: Dosuđe, Kruševo, izbjeglička naselja, Vusanje, Izvori i Martinovići;

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Bijela Crkva, Biševo, Luke, Ređovići, Crnokrpe, Razdolje, Konfekcija, Binjoši, Grablje, Rijeka, Kačari, Paučina, Blace, Radetina, Kačapore, Besnik, Malo Polje, Njeguši, Kurbadovići, Bać, Murići, Kajevići, Džuđževići, Jablanica, Pripeć, Malindubrava, Vuča, Crnča, Dračenovac, Granit Mont i TV Repetitor;

– u terminu od 07:30 do 18 sati – selo Crnča i Dračenovac.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 15 sati: Rajkovići i Nikoljac – Ribnik i Kukulje.

– u terminu od 10 do 15 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije, Pavino Polje, Mahala, Bijeli Potok, Grab, Kovren, Gorice, Vergaševići, Slatka, Bliškovo i Stožer;

Kolašin

– u terminu od 07:30 do 08:30 i od 17 do 18 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići i Ljevišta;

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići i Ljevišta;

– u terminu od 08 do 16 sati: Rečine, Dulovine, Skrbuša, Bijeli Potok, Mateševo, Jabuka, Bare Kraljske i Vranještica;

– u terminu od 09 do 15 sati: Plana, Bistrica, Migalovica, Donje i Gornje Lipovo, Blatina i Lancer;

– u terminu od 09 do 14 sati – Đuđevina.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati: Krasića Strana, ulica S. Drobnjaka i ul. Oslobodilačkih ratova;

– u terminu od 09 do 14 sati – Juškovića Potok.

Antena M

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here