Skupština Crne Gore je obavijestila Agenciju za sprečavanje korupcije (ASK) o nenadležnosti Administrativnog odbora da postupi po odluci kojom je ASK utvrdila kršenje zakona javnog funkcionera zbog obavljanja nespojivih funkcija, saopšteno je Danu iz te institucije na čijem je čelu Jelena Perović. U praksi ovo znači da poslanike ne kažnjavaju ako prekrše zakon, pod izgovorom da su oni birani direktno na izborima.

Iz ASK nijesu dostavili spisak poslanika čije su kažnjavanje tražili, a Skupština po tome nije postupila.

“U smislu Zakona o sprečavanju korupcije su svi zakonski obveznici za Agenciju jednaki u upravnom postupku, bez obzira na javnu funkciju koju vrše. Stoga Agencija ne vodi evidenciju po kategorijama javnih funkcionera, već su sve odluke outvrđenom kršenju zakona objavljene na internet stranici antikorupcija.me”, navode u Agenciji.

Pojašnjavaju da na osnovu primljenih obavještenja od državnih i lokalnih organa, Agencija na internet stranici objavljuje i podatke o razrješenjima i disciplinskim mjerama za sve javne funkcionere kod kojih je utvrdila kršenje zakona.

“Agenciji je dostavljeno jedno obavještenje Skupštine Crne Gore i 34 obavještenja skupština opština. U odnosu na određene poslanike, Skupština je obavijestila Agenciju o nenadležnosti Administrativnog odbora da postupi po odluci kojom je Agencija utvrdila kršenje zakona javnog funkcionera zbog obavljanja nespojivih funkcija. Prema odbornicima su organi najčešće izricali mjere opomene (21), razrješenja (2) i razrješenja nakon datih ostavki (5), ili je obvezniku istekao mandat (1), dao je ostavku (1) i slično”, kažu u ASK.

Između ostalog, kako navode, u 2020. godini je Agenciji dostavljen odgovor Skupštine opštine Tivat da je opštinska izborna komisija potvrdila mandate odbornika nakon održanih lokalnih izbora i da se ne može pozvati na odgovornost odbornik za koga je Agencija utvrdila obavljanje nespojivih funkcija u privrednom društvu.

“Analizom međunarodne prakse, Agencija je ustanovila da u većini država Evropske unije nema mogućnosti izricanja određenih sankcija od strane skupština prema licima koja su izabrana neposredno na izborima. Zakon o izboru odbornika i poslanika uređuje da odborniku prestaje mandatu slučaju nespojivosti sa drugom funkcijom utvrđenom Ustavom i zakonom. Ne uređuje se postupak prema poslaniku ili odborniku za utvrđene nepravilnosti u vezi sukoba interesa, ograničenja u vršenju funkcije ili izvještaja o imovini.

U interesu efektivnjeg izvršavanja odredbi Zakona o sprečavanju korupcije, Agencija je zatražila ekspertsku pomoć i u saradnji sa ekspertom Savjeta Evrope ukazala na navedene izazove, u dokumentu Smjernice o etici i sprečavanju sukoba interesa za poslanike i odbornike. Između ostalog, to je sredinom 2019. godine rezultiralo izmjenom Etičkog kodeksa poslanika, u koji je uključena disciplinska odgovornost poslanika”, kažu za Dan iz ASK.

Izrečene kazne u vrijednosti od pola miliona

Savjet ASK je na poslednjoj sjednici inicirao izmjenu zakonskih odredbi u pogledu produženja rokova za pokretanje prekršajnih postupaka iz nadležnosti Agencije, kao i usklađivanje visine prekršajnih kazni sa težinom učinjenih prekršaja.

Takođe, članovi Savjeta ASK su ukazali na potrebu sprovođenja edukativnih aktivnosti, posebno za novoimenovane javne funkcionere, u cilju podizanja nivoa svijesti u pogledu ispunjavanja obaveza propisanih antikorupcijskim zakonima.

Od početka rada Agencije, Odsjek je pokrenuo ukupno 2.473 prekršajna postupka. Ukupan iznos izrečenih novčanih kazni je 504.939 eura.

Najveći broj prekršajnih postupaka, 1.205, pokrenut je zbog nepredavanja redovnih godišnjih Izvještaja o prihodima i imovini.

Zbog ograničenja u vršenju javnih funkcija pokrenuto je 148 prekršajnih postupaka, dok je zbog neprijavljivanja tačnih i potpunih podataka podnijeto 158 zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka.

Dan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here