ODJELJENJE ZA UNUTRAŠNJU KONTROLU POLICIJE ZA TRI MJESECA IZVRŠILO 33 PROVJERE

Odjeljenje za unutrašnju kontrolu policije tokom avgusta, septembra i oktobra izvršilo je ukupno 33 provjere zakonitosti postupanja policijskih službenika, od čega 19 na osnovu operativnih i drugih saznanja o mogućim nezakonitostima i nepravilnostima u radu i postupanju policajaca. U sedam od 19 slučajeva nijesu utvrđene činjenice i dokazi koji bi ukazivali na neprofesionalno ili nezakonito postupanje policijskih službenika. U jednom slučaju, na osnovu konsultacija sa Specijalnim tužiocem, Izvještaj o izvršenoj kontroli, sa spisima predmeta, proslijeđen je na dalji postupak Specijalnom državnom tužilaštvu, pišu Dnevne novine.

“U jednom slučaju, na osnovu činjenica i dokaza utvrđenih u postupku unutrašnje kontrole, konstatovano je da postoji osnovana sumnja da je policijski službenik, nezakonitom upotrebom prinude na štetu građanina, počinio težu povredu službene dužnosti Zakona o državnim službenicima i namještenicima (zloupotreba položaja ili prekoračenje ovlašćenja u službi), uslijed čega je Izvještaj o izvršenoj kontroli, sa spisima predmeta, dostavljen direktoru Uprave policije na dalje postupanje preduzimanje zakonom utvrđenih mjera u cilju pokretanja postupka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti policijskog službenika. Izvještaj o izvršenoj kontroli, sa spisima predmeta, dostavljen je na dalji postupak i nadležnom državnom tužilaštvu, zbog postojanja osnovane sumnje da su se u radnjama i postupanju policijskog službenika u ovom slučaj u stekla obilj ežja krivičnog djela zlostavljanje”, navodi se u izvještaju.

Dodaje se da je Izvještaj o izvršenoj kontroli, sa spisima predmeta, dostavljen na dalji postupak nadležnom državnom tužilaštvu i zbog postojanja osnovane sumnje da su se u radnjama i postupanju četvorice policijskih službenika stekla obilježja krivičnog djela zlostavljanje, u sticaju sa krivičnim djelom laka tjelesna povreda.

Osim postupanja na osnovu operativnih saznaja, Odjeljenje je postupalo i po pritužbama građana, koji su podnijeli 14 pritužbu za tri mjeseca.

Službenici Odjeljenja tokom avgusta izvršili su kontrole zakonitosti postupanja policijskih službenika na osnovu tri pritužbe građana na postupanje policijskih službenika, u septembru je bilo šest pritužbi, a u oktobru pet pritužbi građana.

Pritužbe su se u 12 slučajeva sadržinski odnosile na način vršenja policijskih poslova i primjenu policijskih ovlašćenja, dok su se u dva slučaja građani žalili na ponašanje policijskog službenika van službe.

“U sprovedenim postupcima unutrašnje kontrole nijesu utvrđene činjenice i dokazi kojima bi se potvrdili navodi pritužbi, odnosno činjenice i dokazi koji bi ukazivali na neprofesionalno ili nezakonito postupanje policijskih službenika u predmetnim slučajevima”, navodi se u izvještaju Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije

Dnevne novine

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here