Iako je rad crnogorskog sudstva bio u znatnoj mjeri ograničen zbog pandemije izazvane koronavirusom, na osnovu statističkih podataka je zaključeno da je ostvaren odličan rezultat, jer su svi sudovi riješili 101.7% od priliva predmeta, ocijenila je predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica na sastanku sa predsjednicima svih sudova, na kojem je razmatran rad sudova u tekućoj godini, saopšteno je iz Vrhovnog suda.

„U pojedinačnom pregledu rada sudova, osnovni sudovi postigli su stopu efikasnosti od 100.3%, viši sudovi 99.4%, Privredni sud 94.2%, Apelacioni sud 98.7%, Upravni sud 128.5% i Vrhovni sud 98%“, kazala je Medenica.

Kako se dodaje u saopštenju, predsjednica Vrhovnog suda je ponovila da je u daljem radu potrebno jačati prisustvo sudija portparola u medijima, i to posebno u predmetima za koje je javnost zainteresovana.

“Razmatrane su i tekuće aktivnosti sudova na planu rješavanja starih predmeta, koji su drastično smanjeni u poređenju sa ranijim periodom, ali je zaključeno i da je neophodna njihova dalja konsolidacija.

Predsjednici sudova informisani su i o mjerama koje se realizuju u okviru procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji”, zaključeno je u saopštenju.

Antena M

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here