Piše: Bivši predsjednik Liberalnog saveza Crne Gore Miodrag Živković (preuzeto sa profila Živkovića sa društvene mreže Fejsbuk)

Sa stručnim i životnim iskustvom sudije, advokata i političara, odlučio sam se da pišem o ovoj temi, duboko svjestan odgovornosti koju nosim za optužbe koje želim iznijeti.
Nepune tri nedjelje, bile su dovoljne da vidimo svu pogubnost djelovanja nove vlade u upravljanju, povjerenim im opštim i zajedničkim dobrima ove zemlje i ovoga naroda.
AKO NEKO MOŽE:

– Tajno, suprotno zakonu i strogim procedurama, pregovarajući prethodno bez ovlašćenja i legitimiteta, za samo tri dana, zadužiti ovu zemlju, u veoma sumnjivim okolnostima, 890 miliona eura sa visočijom kamatom od uobičajene, bez prethodno utvrđenih planova i objašnjenja potreba;

– Ako u takvim okolnostima nastave trošiti državna sredstva bez donošenja državnog budžeta i zakona o privremenom finansiranju, što je stroga zakonska obaveza;

– Ako mogu bez prethodnih ozbiljnih analiza i dokazano pravnih razloga, ukinuti nacionalnu avio kompaniju, kada sve zemlje EU, državnim intervencijama spašavaju svoje i time nanijeti enormne finansijske štete državi (nekoliko stotina miliona eura), urušavajući njen turistički razvoj i opstanak;

– Ako su predložili parlamentu na usvajanje izmjene Zakona o slobodi vjeroispovjesti, bez prethodne javne rasprave uz očigledan konflikt interesa predlagača (jer je izmjene zakona radio kao zastupnik Srpske crkve), kojim žele kroz lažno priznavanje kontinuiteta Srpskoj crkvi omogućiti da opljačka svo neprocjenjivo sakralno, pravoslavno nasljeđe koje je pripadalo Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi i Crnogorskoj državi u korist tuđe crkve i tuđe države,
ONDA JA NEMAM DILEMU DA JE OVO VEOMA DOBRO ORGANIZOVAN ZLOČINAČKI PODUHVAT, ORGANIZOVANE KRIMINALNE BANDE, kojim se nanose nesagledive finansijske i svake druge štete Crnoj Gori i svim njenim građanima.

Činjenica da su sva ova nepočinstva sa veoma ozbiljnim posledicama izvedena u veoma kratkom vremenskom roku od nepune tri nedjelje, ubjedljivo govori o umišljajnom i veoma organizovanom i dobro kontrolisanom zločinačko – kriminalnom poduhvatu.

Ako po Ustavu ove zemlje, niko nije iznad zakona, slobodan sam pozvati Državnog tužioca Crne Gore da u hitnom postupku otvori istragu i liši slobode sve izvršioce koji su svojim činjenjem izvršili najteža krivična djela na štetu ove zemlje i ovoga naroda. Takvim hitnim postupanjem, spriječile bi se ozbiljne posljedice od šteta koje su već pričinjene.
U suprotnom, stojim na raspolaganju istom tom tužilaštvu, da mene liši slobode za sve optužbe koje sam ovdje iznio.

Antena M

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here