Šef Specijalnog policijskog tima Dragan Radonjić, danas je predao dokumentaciju na konkurs za direktora Uprave policije.

Šef Specijalnog policijskog tima Radonjić na toj je poziciji od 2016. godine, a prije toga je godinama bio načelnik Odjeljenja za suzbijanje privrednog kriminala.

Radonjića je za funkciju koju sada pokriva predložio tadašnji direktor Uprave policije Slavko Stojanović, a saglasnost na to dao Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić.

Treba napomenuti da su mediji pisali da Stojanović prvobitno tada nije želio da predloži Radonjića za tu poziciju.

Sto­ja­no­vić je, prema tada pisanju Dana, sa­mo če­ti­ri da­na prije predlaganja, tvr­dio da je Dra­gan Ra­do­njić ne­pri­hva­tljiv kao kan­di­dat za po­me­nu­tu funk­ci­ju jer ni­je, kako je kazao tada, za­do­vo­ljan re­zul­ta­ti­ma nje­go­vog od­sje­ka.

Prijavljivanje na konkurs se završava danas u 13 časova.

Mediji su ranije pisali da su se na konkurs za direktora Uprave policije prijavili Zoran Brđanin, Dragan Klikovac i Milan Delić.

Cdm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here