Poslanica DPS-a Suzana Pribilović reagovala je na vijest da je SNP-u pripala funkcija direktora zatvora.

Ona je ukazala da nova vlast nema zakonskog osnova za razrješenje direktora uprava, kao ni zakonskog razloga za prestanak njihovog mandata.

“Nova vlast na njih vrši nezakoniti pritisak da podnesu ostavke, a ako to ne učine, nova vlast će bez ikakvog osnovanog razloga i potrebe ukidati pojedine organe uprave, spajati ih, samo kako bi realizovali svoja politička obećanja i očistili upravu po dubini za svoje politički podobne kadrove”, kazala je Pribilović.

Prema njenim riječima, direktori uprava su profesionalci, koji su na ta mjesta imenovani nakon sprovedenog javnog konkursa koji je bio dostupan svim zainteresovanim licima koja ispunjavaju uslove iz zakona za to radno mjesto.

“Mandat direktora uprava je pet godina i u Zakonu o državnim službenicima i namještenicima je jasno navedeno u kojim slučajevima direktori uprava mogu biti razriješeni i u kojim slučajevima im prestaje mandat”, navela je Pribilović koja je i bivša ministarka javne uprave.

Kako je rekla, prošle nedjelje javnost je svjedočila zahtjevima nove vlasti prema direktorima uprava u okviru resora ministarstva finansija i socijalnog staranj Poreske uprave, Uprave carina i Uprave za igre na sreću da podnesu ostavke ili će nova vlast kako bi ih se riješila pristupiti reorganizaciji ovih uprava.

“Danas se ta prijetnja upućuje i direktoru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, kako bi SNP dobio ovu funkciju koja mu pripada po raspodjeli mjesta nove vlasti po dubini. Kao što smo već više puta do sada istakli od ove apostolske, „ekspertske“ vlasti se ništa bolje i ne može očekivati, ali je zabrinjavajuće čime su kupili ćutanje nezavisnih medija i NVO, posebno onih čija je oblast djelovanja u poslednjim godinama bila upravo reforma javne uprave sa akcentom na profesionalizaciju i depolitizaciju javne uprave. Biće interesantno čuti njihovu elaboraciju ovih i ovakvih pojava u državnoj upravi i njihovo „dovođenje“ u kontekst evropskih standarda”, istakla je Pribilović.

Dodaje da se postavlja se pitanje da li je sve ovo što se poslednjih mjesec dana, dešava u državnoj upravi, san ili java?

“Vjerujte, da se što ovakvo ni u snu ne bi moglo snivati. Pored toga što nova vlast vrši pritisak na pojedine direktore uprava da podnose ostavke, prijeteći im da ukoliko to ne učine, oni će spojiti nespojive upravne oblasti, kako bi „prostom“ reorganizacijom, stvorili pretpostavke da direktorima prestane mandat, a što su na primjer uradili i u slučaju ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta”, naglasila je Pribilović.

Novoj vlasti, kako je istakla, za ovakvu odluku treba samo malo „dobre“ volje i političkih obećanja.

“Pri tome, zaboravljaju da je još uvijek važeća organizacija svih organa uprave urađena u saradnji sa SIGMAE-om i Evropskom komisijom. Ovdje više nema dileme da novoj vlasti reforma javne uprave ne predstavlja treći stub procesa proširenja EU. Za ovako kratko vrijeme dobili jasnu poruku i opredjeljenja nove vlasti da pod velom navodne reforme javne uprave, nove organizacije i reorganizacije, sprovede najavljenu „čistku po dubini“ i za sprovođenje političkog revanšizma”, zaključila je Pribilović.

Cdm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here