Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović čestitao je Međunarodni praznik žena, ukazujući na položaj žena u crnogorskom društvu u trenucima kada se suočava sa pandemijom covid-19, poručujući da treba slijediti korake savremenog društva ka punoj afirmaciji rodne ravnopravnosti.

“Međunarodni dan žena dočekujemo u uslovima pandemije koja je dodatno istakla nejednakost žena i pojačala njihovu ranjivost u gotovo svim oblastima života”, poručuje Đukanović.

Istovremeno, naglašava, da o pitanjima i neophodnosti dostizanja rodne ravnopravnosti, položaju i ulozi žena nikada se nije više govorilo u Crnoj Gori nego danas.

“Uprkos tome, podaci i u Crnoj Gori i svijetu upozoravaju na ozbiljan trend pada ključnih pokazatelja i parametara rodne ravnopravnosti na ekonomskom, socijalnom i političkom planu”, ističe on.

Iskazao je uvjerenje da će Crna Gora , prateći korake savremenog građanskog društva dostići punu afirmaciju rodne ravnopravnosti žena.

“Osim strateški važnog evropskog puta, pred Crnom Gorom je jedan dodatno važniji put rodne ravnopravnosti. Vjerujem da ćemo kao država, kroz djelotvorne institucije i odgovornog pojedinca, kulturološku emancipaciju i obrazovanje uspijevati da pratimo korake savremenog građanskog društva ka punoj afirmaciji rodne ravnopravnosti i dostignemo standarde koji će omogućiti stvarnu jednakost žena i djevojčica. #IWD2021”, zaključuje Đukanović u čestitci na Twitter-u.

Cdm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here