Agresija svetosavske crkve uperena je da napravi nepremostivi jaz između Crnogoraca i Srba, koji tendira ka haosu, kazao je mitropolit Crnogorske crkve Mihailo.

Na zasijednju Arhijerejskog sabora Srpske crkve treba da se izabere episkop cetinjske filijale Beogradske patrijaršije.

“Izabraće i delegirati uzurpatora koji treba da sjedne na tron poglavara Crnogorske pravoslavne crkve. Šešće u sred Cetinja na uzurpiranu stolicu Svetoga Petra cetinjskoga”, navodi Mihailo.

Kako je istakao, tim izbornim aktom, Arhijerejski sabor namjerava da stvori preduslove za podvlašćivanje Crnogoraca pod Pećkom patrijaršijom, iako se njime podrivaju osnove pravoslavne eklisiologije.

“Očito ta patrijaršija ima tendenciju da utvrdi nezakonitu duhovnu vlast u Crnoj Gori, a posijedanjem cetinjske katedre još i stekne čast u cijelome pravoslavlju, koja joj ne pripada”, ističe Mihailo.

Podsjeća da su u korijenu hrišćanstva vjera i ljubav kao njegovi temelji, i poštovanje svakoga bića kao božje tvorevine.

“A crkve su ovlašćene da šire tu istinu među narodima, od kojih je jedan i naš crnogorski”, kazao je mitropolit.

Međutim, tvrdi, svetosavski propovjednici naš narod naoružavaju mržnjom uperenom protiv samoga postojanja Crne Gore i Crnogoraca, dakle protiv samoga ljudskoga bića kao takvoga i božanskoga poretka ljubavi i poštovanja među državama i narodima.

“Agresija svetosavske crkve uperena je da napravi nepremostivi jaz između Crnogoraca i Srba, koji tendira ka haosu. Namjerna da promijeni politički red u zemlji i usaglasi ga sa svetosavskom idejom i srednjovjekovnim političkim i kulturnim poretkom. Zato pozivamo Arhijerejski sabor da se dozove razumu i ne zida na tuđim temeljima, jer će uzdrmati i sam kanonski poredak. Bog i pravda su na našoj strani, zato nećemo odstupiti od našim ovlašćenja i prava, i pobijedit ćemo”, poručuje Mihailo.

Cdm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here