U 2020. godini na adresu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore pristiglo su 39 pritužbi na rad Uprave policije, a kako se ističe u godišnjem izvještaju, posebno zabrinjava činjenica da je postupano i po pritužbi u kojoj stoji da su službenici CB Podgorica pribjegavali posebno svirepim tehnikama mučenja, kao što je upotreba elektrošokera u predjelu glave i tijela.

“Instituciji Zaštitnika se građani nijesu ranije obraćali sa ovakvim navodima, niti je Nacionalni preventivni mehanizam neposredno kroz svoj rad došao do sličnih saznanja”, navodi se u izvještaju.

Od ukupno 39 pritužbi na rad policije, devet se odnosilo na zabranu mučenja i surovog neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, jedna na zabranu diskriminacije, dvije na slobodu udruživanja i mirnog okupljanja i 27 na druga prava lica lišenih slobode (zdravstvenazaštita, pristup toaletu, obavještenje porodice i obavještenje advokata). Najviše pritužbi bilo je na račun pripadnika CB Podgorica 23.

“U 12 predmeta utvrđena je povreda prava, pa je Zaštitnik dao preporuke za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, u osam predmeta nije utvrđena povreda prava, u 10 predmeta pritužba nije dopunjena u ostavljenom roku, a ni nakon tog roka, bez činjenica i okolnosti koje bi bile od uticaja na postupanje, u dva predmeta postupak je obustavljen, jer su lica izričito tražila da se po pritužbama dalje ne postupa (pritužbe podnijeli bez osnova, u alkoholisanom stanju), dok su u tri predmeta povrede otklonjene u toku postupka. U četiri predmeta postupak je nastavljen u 2021. godini (pritužbe podnijete krajem decembra)”, precizirano je u izvještaju.

Kako se dodaje, tokom 2020. godine vrijeđanje, omalovažavanje, te prekoračenje ovlašćenja u primjeni sredstava prinude bili su najčešći razlozi pritužbi na postupanje policijskih službenika.

“U jednom broju predmeta Zaštitnik je ocijenio da su lica lišena slobode bila žrtve nezakonitog postupanja policijskih službenika, odnosno nečovječnog i ponižavajućeg postupanja. Nečovječno i ponižavajuće postupanje sastoji se u namjernom vrijeđanju fizičkog integriteta i ljudskog dostojanstva pojedinca i u odnosu na mučenje ima za posljedicu manji fizički bol, a više povredu dostojanstva. U tim predmetima u postupanju policijskih službenika bili su sadržani svi elementi nečovječnog i ponižavajućeg postupanja: učešće službenih lica, namjera kažnjavanja, bespomoćnost žrtve dok je izostao četvrti element intenzitet nanijetog bolau većem obimu, kada bi zlostavljanje preraslo u mučenje”, navodi se u izvještaju.

Zaštitnik je, između ostalog, ukazao da zdravstveni radnici moraju biti svjesni da njihovi izvještaji predstavljaju osnovza reagovanje nadležnih organa i pokretanje disciplinskog postupka u slučajevima upotrebe sredstava prinude od strane policije.

“Tačno i blagovremeno dokumentovanje i prijavljivanje medicinskih dokaza u znatnoj mjeri će olakšati istragu eventualnih slučajeva zlostavljanja i utvrđivanje odgovornosti počinilaca, što djeluje kao snažno sredstvo odvraćanja od zlostavljanja u budućnosti. Osim toga, u ovim slučajevima bi bilo poželjno da se naprave fotografije povreda, kao i da se vodi zaseban registar povreda u kome će se zabilježiti sve vrste uočenih povreda”, stoji u izvještaju.

Dnevne novine

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here