Netačni su navodi poslanika Borisa Bogdanovića iznijeti na sjednici Skupštine da Specijalno državno tužilaštvo „prisluškuje nepodobne političare”, saopštili su danas iz SDT-a.

“Specijalno državno tužilaštvo ne vrši bilo kakav pritisak na političare ili poslanike, već preduzima mjere i radnje iz svoje nadležnosti, pa je tako i u konkretnom predmetu, kao što smo već objavili u saopštenju od 12.02.2021. godine, na inicijativu policije tužilaštvo predložilo a sudija za istragu Višeg suda u Podgorici donio naredbu MTN.br.18/17 o sprovođenju mjera tajnog nadzora prema više lica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili ili vrše krivična djela stvaranje kriminalne organizacije (čl.401a KZ CG), zloupotreba službenog položaja (čl.416 KZ CG), iznuda (čl.250 KZ CG), nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija (čl.403 KZ CG)”, navode u SDT-u.

Dodaju da su u toku trajanja mjera tajnog nadzora zabilježene, kao „slučajni nalaz“, između ostalih komunikacije koje su vođene između sada poslanika Bogdanovića i Dragana Krapovića, kada Bogdanović poziva Krapovića koji je u to vrijeme bio predsjednik Opštine Budva, jer su upravo oni ostvarivali komunikaciju sa osobama za koje se sumnja da su pripadnici kriminalne organizacije i prema kojima su bile određene mjere tajnog nadzora, a dio njihovih komunikacije je i objavljen u navedenom saopštenju i upravo su zabilježeni razgovori potvrda da se od strane poslanika prema određenom tužiocu ostvaruje politički uticaj, a sve kako je i sam Bogdanović naveo zbog dobijanja značajnih informacija.

“Kada je riječ o „bestidnim radnjama“, kako je to naveo poslanik Bogdanović u svom izlaganju, ukazujemo da su radnje koje su od strane SDT-a spovedene u navedenom predmetu zakonite mjere tajnog nadzora koje su odobrene od strane suda u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku, pod uslovima koje predviđa zakon, a pri činjenici da postoji osnov sumnje da su određena lica izvršila krivično djelo iz nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva”, dodaju u Tužilaštvu.

Ponovo ističu da SDT nikada nije vodilo, niti će voditi postupak zbog bilo koje političke aktivnosti neke osobe ili poslanika, jer Specijalno državno tužilaštvo ispituje i otkriva isključivo izvršioce krivičnih djela, nezavisno od njihovog svojstva ili javne funkcije koje obavljaju.

“Svim korisnicima koji prenose ili preuzimaju objavljenu informaciju o predmetima u kojima su lica prijavljena, osumnjičena, okrivljena ili optužena za krivična djela, Specijalno državno tužilastvo ukazuje na pretpostavku nevinosti predviđenu Ustavom Crne Gore i Zakonikom o krivičnom postupku, koja podrazumjeva da se svako smatra nevinim dok se njegova krivica ne utvrdi pravosnažnom odlukom suda”, poručuju iz SDT-a.

Cdm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here