Predsjednik Vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić imenovao je Dejana Vukšića za direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost, objavljeno je sinoć u Službenom listu. Vlada je tu odluku donijela bez održavanja sjednice. Krivokapić je time prekršio Zakon o ANB u kome se decidno navodi da prethodno Skupština Crne Gore mora dati mišljenje.

<<“Direktora Agencije imenuje i razrješava Vlada, na prijedlog predsjednika Vlade. Prijedlog za imenovanje direktora Agencije Vlada dostavlja Skupštini Crne Gore, radi davanja mišljenja. Skupština, nakon rasprave u nadležnom radnom tijelu, daje mišljenje. Direktor Agencije imenuje se na period od pet godina i može biti ponovo imenovan”, navodi se u članu 25 Zakona o ANB.

Juče ujutro nije održana sjednica Odbora za bezbjednost na kojoj je trebalo da bude raspravljano o prijedlogu Krivokapića jer nijesu došli predsjednik Odbora Milan Knežević i poslanici DF-a.

Pobjeda tvrdi da je dobila pouzdanu informaciju da Knežević neće do 17. juna zakazati sjednicu do kada je trebalo da budu završene sve procedure.

Pobjeda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here