Bošnjačko američka nacionalna asocijacija (BANA) čiji su članovi emigracija porijeklom iz cijelog Sandžaka, u ovom kontekstu i iz Crne Gore, uputil je inicijativu Upravi za saradnju sa dijasporom iseljenicima na čelu sa direktorom Seidom Hadžićem za uspostavljanje bliskije saradnje i moguće realizacije najavljenih projekata u tom cilju, ali i zamjerila što u Vladi Crne Gore nema Bošnjaka.

Bošnjačko-američka nacionalna asocijacija ima krupnih i sistemskih zamjerki na formiranje i dosadašnji rad aktuelne Vlade Crne Gore, naročito namjerno izostavljanje Bošnjaka iz iste.

“Ali pored tih jako bitnih nedostataka, moramo istaći i pohvaliti odličan potez čelnika Vlade Crne Gore koji su insistirali izglasavanje nepovjerenja u Skupštini Crne Gore i smjenu ministra Vladimira Leposlavića zbog negacije genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i presuda najvećih internacionalnih sudova koje su osnovali Ujedinjene nacije”, navodi se u saopštenju.

Takođe ističu da izglasavanje u Skupštini Rezolucije o genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici za čiju realizaciju, uz predlagače, itekako zasluge imaju neki članovi Vlade bez čijih stranačkih i koalicionih parlamentaraca rezolucija ne bi bila izglasana.

Kako su naveli, to je realnost i to mora da se zna, prizna, istakne i pohvali kao odličan čin sa državnog nivoa.

“Pored navedenog, nećemo i ne možemo ignorisati one pozitivne pomake koji su napravljani, naročito aktuelnu politiku Uprave na čijem čelu se nalazi direktor Seid Hadžić, i to u dosta teškom političkom ambijentu u Crnoj Gori i koji nije baš pohvalan, vrlo često zbog nacionalističkih i šovinističkih izjava i inicijativa u Skupštini Crne Gore i van nje”, dodaje se u saopštenju.

Napominju, da imajući u vidu aktivnosti, transparentnost rada i najavljene planove novog rukovodstva Uprave za dijasporu koji, kako kažu, napokon aktuelizuju mnoga otvorena pitanja i u načelu pružaju mogućnosti za sistemsku i dugotrajnu saradnju na partnerskim osnovama “dužni smo prihvatiti pruženu ruku saradnje i dati svoj doprinos u realizaciji najavljenih mjera”.

Poručuju, da najavljeni biznis forum dijaspore koji će se 29. jula održati u Bijelom Polju, kao i najavu da Uprava ima namjeru kreirati nove sadržaje i platforme koje će omogućiti kontinuiranu komunikaciju i postati most saradnje dijaspore sa opštinama uz obećanu podršku državnih institucija kojim će koordinirati Uprava za saradnju sa dijasporom pruža jednu sasvim novu perspektivu na relaciji emigracija / dijaspora i lokalna samouprava (samim tim i država) za konkretizaciju želja i planova da se pomogne u razvoju rodnog kraja koji je decenijama unazad planski i sistematski izostavljan iz svih razvojnih planova države.

“Naša želja i entuzijazam, kao i kapital sigurno ne nedostaju, dok po prvi put primjećujemo da se sa pozicije državnih institucija traže modaliteti suradnje i da se zaista veliki resursi dijaspore posmatraju sa strateškog aspekta, što nas iskreno raduje. Poučeni iskustvom naših prijatelja ovdje u Americi, koji također dolaze iz drugih država da je upravo to preduslov uspješne suradnje sa dijasporom”, ističe se u saopštenju.

Pohvaljuju, kako kažu, ispruženu ruku Uprave za saradnju sa dijasporom-iseljenicima, pozdravljaju uvažavanje i respekt koji je Hadžić u svojim dosadašnjim javnim nastupima kontinuirano isticao prema dijaspori.

“U proteklom vremenu Bošnjačko-američka nacionalna asocijacija nije se aktivno uključivala u rad pomenute Uprave iz razloga jakog uticaja one ili onih političkih opcija (nije isključeno ni sada), koje u svojim biografijama imaju zasluge za krvavu ratnu prošlost u državama na prostoru ex Yu, ali i policijskih represalija, hapšenja, deportacija, ratnih zločina u samoj Crnoj Gori, koji nakon tri decenije nisu dobili sudski epilog”, navodi se u saošštenju.

S obzirom na rad Uprave na čelu sa direktorom Hadžićem u cilju iznalaženja najefikasnijih modaliteta saradnje i partnerstva; bošnjački biznismeni, uspješni pojedinci, udruženja i asocijacije koje okupljaju Bošnjake porijeklom iz Sandžaka i Crne Gore, preporučuju da se sagledaju interesi svoga naroda i zavičaja, te da daju svoj doprinos i podrže svaku dobru inicijativu koja će ojačati status Bošnjaka u državi, ali i dostojan ostanak i opastanak u njoj.

U ovom kontekstu, pojašnjavaju, svi poslovni i napredni ljudi koji su u mogućnosti poželjno je da uzmu učešće na predstojećem biznis forumu u Bijelom Polju, te da se na licu mjesta informišu i na osnovu toga formiraju svoje mišljenje i stav

“Mi jednostavno nemamo prava stajati po strani i samoizolovati se čekajući da najviše državne instance isprave nepravdu učinjenu Bošnjacima isključivanjem iz Vlade Crne Gore i najviših organa Skupštine na čemu ćemo svakako aktivno djelovati i ukazivati relevantnim međunarodnim adresama sve dok ne bude ispravljena. Gradovi iz kojih većinski dolaze naši članovi poput Plava, Gusinja, Bijelog Polja, Rožaja, Petnjice, su sveopšem a naročito ekonomskim i socijalnom teškom stanju, a prilika koja nam je pružena da im pomognemo se jednostavno ne odbija.To će ujedno biti još jedan naš doprinos izgradnji građanske, multietničke i multivjerske Crne Gore, koji neće biti samo na papiru ili na pak “jeziku” radi sticanja jeftinih političkih poena. Tako im Bog pomogao”, zaključuje se u saopštenju.

Cdm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here