Glavni grad je pripremio Nacrt odluke o pijacama kojim propisuje uslove i način organizovanja, održavanja i vršenja trgovinskih i pratećih usluga na pijacama kao objektima za pružanje komunalnih usluga individualne komunalne potrošnje.

Ova odluka se juče našla na centralnoj javnoj raspravi, a ima za cilj usklađivanje sa novim Zakonom o komunalnim djelatnostima Novom odlukom propisane su i visoke novčane kazne.

Za kršenje propisanih odredbi predviđene su novčane kazne u rasponu do 20 do čak 10.000 eura.

Tako će novčanom kaznom u iznosu od 150 do 10.000 eura biti kažnjen vršilac komunalne djelatnosti ako ne obezbijedi održavanje i pružanje usluga na pijacama, ukoliko ne obezbijedi skladišni prostor za čuvanje vaga, suncobrana i ostalog pribora kojim se služe prodavci robe i poseban prostor za smještaj posuda za odlaganje otpada, kao i ako učesniku robnog prometa na pijaci prilikom ulaska vozilom na ulaznoj rampi ne izda potvrdu.

Kazne su propisane i ukoliko ne obezbijedi i druge uslove potrebne za normalno obavljanje prometa, reda i čistoće na pijacama i ako ne istakne pijačni red i cjenovnik o naknadama.

Za iste prekršaje kazniće se fizičko i odgovorno lice novčanom kaznom od 20 do 1.000 eura, a preduzetnik novčanom kaznom od 50 do 3.000 eura.

Novčanom kaznom u iznosu od 150 do 10.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, odnosno privredni subjekat ako na zelenoj pijaci vrši promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na malo koji se, u skladu sa propisima o kvalitetu proizvoda i propisima o zdravstvenoj ispravnosti namirnica, mogu prodavati na pijaci, kao i ukoliko prodaje robu van pijace.

“Za fizičko lice kazna je od 20 do 1.000 eura, a za preduzetnika od 50 do 3.000 eura”, navodi se u odluci.

Odlukom je definisano i da, prodaju na pijaci i prodajnim mjestima, mogu obavljati individualni poljoprivredni proizvođači, samostalne zanatlije i proizvođači domaće radinosti čiji je rad dozvoljen na pijaci, privredna društva i preduzetnici koji se bave proizvodnjom i prodajom robe koja se može prodavati na pijaci, a na osnovu odobrenja o obavljanju djelatnosti, navodi se u prijedlogu odluke.

Takođe, navodi se da se na zelenoj i mješovitoj pijaci mogu držati proizvodi i izlagati za prodaju samo na tezgi, odnosno na prodajnim stolovima i vitrinama. Prodavci hljeba, peciva, mesa i prerađevina od mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda moraju nositi zaštitnu odjeću.

Vršilac komunalne djelatnosti koji upravlja pijacom dužan je da donese pijačni red iz člana 16. ove odluke najkasnije u roku od 10 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Dnevne novine

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here