Ministarstvo unutrašnjih poslova donijelo je Kodeks policijske etike – skup načela o etičkom postupanju policijskih službenika koji se zasniva na dugogodišnjoj pozitivnoj praksi u radu službenika policije, kao i na međunarodnim standardima iz ove oblasti, i ima za cilj očuvanje, afirmaciju i unapređenje dostojanstva i ugleda policijskih službenika i jačanje povjerenja građana u rad policije.

Kako je saopšteno iz MUP-a, primjenu Kodeksa policijske etike pratiće Etički odbor, koji ima sedam članova, i to:

dva predstavnika iz reda policijskih službenika, od kojih je najmanje jedan sa najvišim policijskim zvanjem, koje predlaže direktor policij,
jednog predstavnika sindikata zaposlenih u policiji,
dva predstavnika Ministarstva i
dva predstavnika nevladinih organizacija koje se bave ljudskim pravima u vezi sa radom policije.
“Budući da je ovo veoma značajna oblast u radu Ministarstva unutrašnjih poslova, odmah nakon stupanja na snagu Kodeksa biće raspisan Javni poziv za dva predstavnika nevladinih organizacija koje se bave ljudskim pravima u vezi sa radom Policije, koji će biti članovi Etičkog odbora. Nakon toga biće izabrani ostali članovi Etičkog odbora iz reda službenika Ministarstva unutrašnjih poslova, policije i sindikata. Gradimo povjerenje”, poručuju iz MUP-a.

Cdm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here