Na današnjem vanrednom zasijedanju Skupštine Prijestonice Cetinje donijeto je više zaključaka, a jedan od njih je da Uprava policije zabrani da se u Cetinjskom manastiru ustoliči Joanikije.

Ove zaključke su danas usvojili odbornici u cetinjskom parlamentu:

1. Skupština Prijestonice Cetinje, polazeći od činjenice da su stabilnost Crne Gore, mir i bezbjednost građana neprikosnovene vrijednosti na temelju kojih želimo da gradimo prosperitet i napredak države i društva, poziva na smirivanje tenzija, dijalog i toleranciju.

2. Skupština Prijestonice Cetinje cijeni da je najavljeno ustoličenje Joanikija Mićovića za mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Cetinjskom manastiru događaj visokog bezbjednosnog rizika koji može da naruši mir i stabilnost ne samo na Cetinju već i u cijeloj Crnoj Gori i poziva nadležne da, svako u dijelu svojih ovlašćenja, u skladu sa Ustavom i zakonima, doprinese očuvanju javnog reda i mira, bezbjednosti građana i imovine.

3. Uvažavjući odvojenost crkve i države, poštujući vjerska prava i slobode, ali cijeneći da su mir i stabilnost u državi zajednički interes svih, Skupština Prijestonice Cetinje, poziva Srpsku pravoslavnu crkvu da revidira svoju odluku o organizovanju ustoličenja Joanikija Mićovića za mitropolita u Cetinjskom manastiru te da ovu svečanost organizuje u nekom drugom gradu.

4. Skupština Prijestonice Cetinje poziva nosioce zakonodavne i izvršne vlasti i sve političke subjekte da svojim djelovanjem ne doprinosi povećanju tenzija i narušavanju mira i stabilnosti u državi, već da u skladu sa Ustavom i zakonom definisanim nadležnostima omogući ravnopravnost svih građana Cetinja i Crne Gore, bez obzira na njihovu nacionalnu, političku, vjersku ili neku drugu pripadnost i da preduzmu sve radnje iz svoje nadležnosti kako bi se na Cetinju i u Crnoj Gori očuvao mir, bezbjednost i stabilnost, kako se ne bi narušio međuetnički sklad i građanski karakter države i društva.

5. Skupština Prijestonice Cetinje, u cilju očuvanja mira, stabilnosti i bezbjednosti građana i imovine, poziva Upravu policije da u koordinaciji sa nadležnim organima, u skladu sa svojim ovlašćenjima, poštujuću Ustav i zakon, planiranu organizaciju ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve za 05.09.2021. godine na Cetinju, proglasi za skup visokog rizika i donese odluku o zabrani njegovog organizovanja na Cetinju.

6. Ovi Zaključci objaviće se u “Službenom listu CG – opštinski propisi”.

Cdm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here