Vlada Crne Gore objavila je danas prvu verziju Nacrta zakona o Vladi. U objavljenom dokumentu koji ima 55 članova, navodi se između ostalog da Vlada kojoj je prestao mandat i koja nastavlja rad do izbora Vlade u novom sastavu vrši samo tehničke poslove iz svoje nadležnosti.

“Poslovi iz stava 1 ovog člana obuhvataju poslove koji se odnose na izvršavanje redovnih zakonom utvrđenih finansijskih i drugih obaveza koji ne stvaraju nove finansijske obaveze, bez saglasnosti Skupštine. Vlada kojoj je prestao mandat ne može vršiti postavljenja, davati saglasnosti na postavljenja, osim ako se ona sprovode u skladu sa redovnom procedurom i započetim postupcima. Vlada kojoj je prestao mandat može određivati vršioce dužnosti”, piše u Vladinom dokumentu.

To npr znači, da ukoliko bi Zakon o Vladi danas bio na snazi, Vlada Crne Gore ne bi mogla realizovati današnju odluku o kupovini akcija EPCG za 15 miliona eura, bez saglasnosti Skupštine.

Nadalje, u tekstu nacrta Zakona piše i da su premijer i članovi Vlade “dužni su da se odazovu pozivu radnog tijela Skupštine, i prisustvuju sjednici koja je posvećena kontrolnom saslušanju na određenu temu”

“Predsjednik Vlade i član Vlade dužni su da se odazovu pozivu i prisustvuju sjednici anketnog odbora koji je obrazovan u Skupštini radi prikupljanja informacija i činjenica o događajima koji se odnose na rad državnih organa (parlamentarna istraga)”, navedeno je u nacrtu Zakona.

Bivši premijer Zdravko Krivokapić posebno je bio poznat po tome što nije želio da se odaziva pozivima parlamenta za kontrolna saslušanja. Tako je Krivokapić izbjegao više sjednica Odbora za bezbjednost na kojima je trebalo da bude saslušan u vezi sa ponovnim pokretanjem posla sa tranzitom cigareta preko Luke Bar i crnom tržištu cigareta u Crnoj Gori.

Prema nactu zakona o Vladi, mandatar za sastav Vlade dužan je da Skupštini predloži program i predlog za sastav Vlade u roku od 30 dana od dana kada je Predsjednik Crne Gore prvi put predložio mandatara.

“Prilikom utvrđivanja predloga za sastav Vlade mandatar je dužan voditi računa o rodnoj ravnopravnosti i zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica. Za slučaj da mandatar u roku iz stava 1 ovog člana ne predloži program i predlog za sastav Vlade, dužan je da Predsjedniku Crne Gore vrati mandat”, navodi se u dokumentu.

Krivokapić je takođe ignorisao i zaključke parlamenta koji su se odnosile na smjene ministara u njegovoj vladi.

U dijelu koji se tiče odnose sa predsjednikom zemlje, navodi se da se odnos između Vlade i Predsjednika Crne Gore zasniva na saradnji i ostvaruje se saglasno njihovim pravima i dužnostima utvrđenim Ustavom, zakonom i drugim opštima aktima.

“Vlada na zahtjev predsjednika Crne Gore, najkasnije u roku od 15 dana, zauzima stavove o određenim pitanjima iz svoje nadležnosti i tome pisanim putem obavještava Predsjednika Crne Gore”, piše u predlogu Zakona.

Što se tiče odnose sa Skupštinom, nacrt Zakona predviđa da Vlada daje mišljenje o predlozima zakona i drugih akata koje je Skupštini predložio drugi ovlašćeni predlagač, na način i u roku propisanim zakonom i drugim aktom.

“Kad je Vlada predlagač zakona ili drugog akta, određuje predstavnike koji učestvuju u radu Skupštine i njenih radnih tijela. Predstavnici Vlade iz stava 1 ovog člana, dužni su da učestvuju u radu Skupštine i njenih radnih tijela”, navodi se u dokumentu.

Pobjeda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here