Poslanik Bošnjačke stranke (BS) Suljo Mustafić podnio je amandmane na predlog Zakon o Budžetu za 2023. kojima se traži 4,1 milion eura u Budžetu za 2023. godinu, za rekonstrukciju regionalnog puta Bar- Kamenički most- Krute, kao i milion eura za rekonstrukciju regionalnog puta Bar –Sutorman- Virpazar.

Prijedlogom Budžeta koji je utvrdila Vlada Crne Gore za put Bar-Kamenički most-Krute predviđeno je samo million i pedeset hiljada eura, dok za put Bar-Sutorman Virpazar nisu predviđena sredstva..

Mustafić je kazao da je regionalni put R-29 Bar – Kamenički most – Krute izuzetno važan putni pravac koji povezuje Crnu Goru i Albaniju, te da više decenija “nijesu ulagana ozbiljnija sredstva ni u rekonstrukciju, niti u sanaciju”.

“Put predstavlja „žilu kucavicu“ za Bar i Mrkojeviće i njime godišnje prođe više od 500.000 hiljada vozila i preko 2 miliona putnika. Riječ je o višedecenijskom problemu sa kojim se suočavaju mještani Mrkojevića koji svakodnevno putuju za Bar radi svojih potreba, kao i stotine hiljade turista koji ovaj putni pravac koriste tokom turističke sezone, kao i u ostalim dijelovima godine. Ovaj putni pravac Vlada je 2019. godine prekategorisala, čime je on dobio karakter regionalnog puta, mada po značaju i obimu saobraćaja, kao i činjenici da povezuje dvije države, riječ je o međunarodnom putnom pravcu. Budući da sredstva koja su bila predviđena u 2022. godini za ovu namjenu nijesu realizovana, smatram da bi za ovu godinu trebalo predvidjeti značajno veća sredstva u odnosu na planirana Predlogom budžeta za 2023. godinu. Naime, smatram da to treba uraditi na način što bi se sredstva predviđena za dvije budžetske godine (2023. i 2024. godina) , u ukupnom iznosu od 4,1 milion eura, bila sabrana i upotrijebljena u 2023. godini”, obrazložio je Mustafić.

On je kazao da je riječ o projektu koji “kasni” najmanje dvije decenije.

“Protok saobraćaja, frekvencija vozila i putnika, kao i potrebe više hiljada stanovnika ovog područja – Mrkojevića, Dobre vode, Pečurice, Krute, Vladimira i Sukobina i stotina hiljada turista, su od ogromnog značaja za funkcionisanje i razvoj ovog dijela Crnogorskog primorja, što iziskuje urgentnu realizaciju ovog kapitalnog projekta”, navodi se u obrazloženju amandmana.

Takođe, pošto u Budžetu koji je dostavila Vlada nijesu predviđena sredstva za rekonstrukciju putnog pravca Virpazar – Sutorman – Bar, Mustafić je predložio da se iz budžetske rezerve za ovu namjenu izdvoji million eura, za 2023. , kako bi se rekonstruisao dio ove trase, a da se u narednim budžetskim godinama, predvide preostala sredstva.

Mustafić je obrazložio da je riječ o putnom pravcu R-28, Bar – Sutorman – Virpazar, koji je odlukom Vlade Crne Gore, još 2019. godine prekategorisan u regionalni put.

“Ova putna trasa je od posebnog značaja za barsku opštinu, jer se radi o putu koji povezuje Bar, naselja Sustaš, Tuđemili, Sutorman, te gotovo čitavu Crmnicu sa Virpazarom kao mjesnim centrom. Takođe, radi se o trasi koja u ljetnjim mjesecima i tokom turističke sezone predstavlja jedini alternativni pravac iz Bara prema Podgorici. Imajući u vidu izuzetan tranzit koji se odvija ovim putem, poljoprivredne i turističke resurse ovog dijela opštine, kao i veliki broj stanovnika kojima ovaj put predstavlja jedinu vezu sa Barom i Podgoricom, smatram da je potrebna hitna rekonstrukcija i sanacija. Prije svega, jer je trasa u veoma lošem stanju tako da predstavlja opasnost za normalno odvijanje saobraćaja. Navedena sredstva bi se upotrijebila za dio trase, a u narednim godinama treba projektovati sredstva za ostale dionice, što znači da bi se rekonstrukcija i sanacija ove putne trase odvijala fazno”, kazao je Mustafić u obrazloženju amandmana.

Cdm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here