Predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević ocijenio je u intervjuu za Pobjedu da ako 44. vlada ne bude reformska da je neće ni biti. Dodao je da insistiranje Ure da ne da funkciju potpredsjednika za koordinaciju bezbjednosnih službi znači da preuzimaju punu odgovornost za neformiranje vlade.

“Ako Ura bude insistirala da pored šest resora i monopola u sektoru bezbjednosti i odbrane i spoljnih poslova, traži i ovu, čisto političku poziciju, onda će svi morati da postave logično pitanje: ,,Zašto Nebojša Medojević nije prihvatljiv“? Mi u PZP-u bi još jednu takvu ucjenu shvatili kao jasnu poruku Ure da oni ne žele demontažu režima Đukanovića i reforme i da za to imaju vrlo konkretne lukrativne razloge – nastavak šverca i brzo bogaćenje”, kazao je Medojević za Pobjedu.

Godina na izmaku je bila turbulentna. I druga vlada koja je nastala nakon promjene vlasti DPS je srušena u parlamentu. Kako vidite izlazak iz političke i institucionalne krize?

MEDOJEVIĆ: Ako zaista svi akteri političke scene žele izlazak iz ove duboke krize političkog sistema i demokratije, onda se prvo moraju konstatovati uzroci. Suluda ideja nekolicine moćnika da se nakon izbora 2020. formira vlada suprotno volji birača, a u interesu ovih vaninstitucionalnih centara moći, prirodno je rezultirala kolapsom sistema vlasti, razaranjem osnovnih postulata ustavnog poretka i blokadom institucija sistema. Za bolje razumijevanje ovog haosa i bezvlašća i ustavnog nereda u kome smo se našli, neophodno je, osim lociranja moćnika koji su formirali prvu postđukanovićevsku vladu, osvijetliti i motive za jedan ovakav opasni i antidržavni i antidemokratski akt.

Na osnovu svega što sam ja doznao i mog nivoa razmijevanja procesa i odnosa u Crnoj Gori, osnovni motiv ovih moćnika je bio sprečavanje reformi koje bi dovele do sistemskog diskontinuiteta sa bolesnim režimom Đukanovića, a sve radi preuzimanja kontrole nad lukrativnim kriminalnim aktivnostima oko šverca cigareta, droge i pranja novca.

Na koga mislite konkretno?

MEDOJEVIĆ: Nažalost, iako se radilo o grupici od pet-šest moćnih pojedinaca, njihov uticaj preko djelova Crkve, medijskih tajkuna, specijalnih NVO i mafije je bio dominantan i efikasan u sprovođenju ideje da trojica lidera DF-a Andrija Mandić, ja i Milan Knežević, ni po koju cijenu ne budemo u toj vladi.

Pokrenuta je opsežna i veoma ozbiljna akcija i kampanja da smo nas trojica smetnja formiranju Vlade, navodno pod uticajem međunarodnog faktora. Kad sam ja dobio zvaničnu podšku od IDU, najveće globalne asocijacije partija desnog centra, u kojoj su vladajuće stranke SAD, Velike Britanije, Italije, Mađarske, Njemačke, taj spin je pao u vodu i postalo je potpuno jasno samo jedan motiv i samo jedan cilj ovih moćnika. Zaustaviti, po svaku cijenu ulazak u Vladu Nebojše Medojevića, koji je bio garant da će se političke i demokratske reforme, koje se još nijesu desile u Crnoj Gori, 1990. godine, ni 2000, konačno biti realizovane. To bi, automatski, značilo tranziciju moći od ovih kriminalno-švercerskih klanova ka građanima Crne Gore, koji bi vlast birali na fer i slobodnim izborima.

Pa, kakav je izlaz iz krize?

MEDOJEVIĆ: Izlazak iz ovakvih konstitucionalnih i fundamentalnih kriza je samo jedan – društveni konsenzus i fer i pošteni izbori. Za to je neophodno da politička i šira društvena elita ima neophodni nivo istorijske svijesti i zrelosti za postizanje konsenzusa oko vitalnih nacionalnih interesa. To nije nimalo lako ni jednostavno, jer podrazumijeva postojanje lidera koji su spremni da svoje ideološke, partijske i lične interese, frustracije, komplekse i omraze stave po strani i postignu istorijski dogovor o temeljnim vriednostima na kojima treba da počiva naše društvo i država.

Nažalost, predsjednik DPS-a Đukanović nije bio spreman da se otvori jedan ovakav dijalog i moja dobra namjera da predstavim svoj plan o izlasku iz krize je ostao samo još jedna od mojih dobrih ideja koja nije shvaćena niti prihvaćena.

Skupština je na osnovu Zakona o predsjedniku, koji je kritikovan od međunarodnih partnera, ,,konstatovala“ da je Miodrag Lekić mandatar. Da li vjerujete da će Lekić uspjeti da sastavi vladu?

MEDOJEVIĆ: Ova Vlada je rezultat enormnih napora Andrije Mandića, koji je podnio ličnu i političku i stranačku žrtvu, kako bi se sačuvala ona parlamentarna većina sa izbora 2020. Vlada je rezultat ucjena GP Ura i SNP, koji su od 20 mjesta u Vladi tražili i dobili 10, a DF samo 4 mjesta. Dakle: sadašnja Vlada nije rezultat izborne volje građana nego ucjene Ure i SNP. Ako mandatar Lekić uspije da obezbijedi dosljedno poštovanje dogovora iz septembra 2022. – koji je Ura već prekršila nedavanjem potpisa za prijedlog mandatara koji smo trebali u određenom roku da predamo predsjedniku države – i jasno definiše ciljeve i politički profil te vlade, ona će biti formirana.

Plašite li se međunarodne izolacije države imajući u vidu jasne poruke da ne treba formirati vladu na osnovu izmjena Zakona o predsjedniku?

MEDOJEVIĆ: Nova vlada startuje sa određenim problemima u vezi međunarodnog faktora, prije svega EU. Upravo je i ovo linija borbe protiv kriminala i korupcije najefikasnija za osnaživanje našeg međunarodnog ugleda i intenziviranje odnosa sa EU i NATO. SAD su posebno zainteresovane za procesuiranje narkokartela, a UK za prestanak šverca cigareta i procesuiranje ključnih igrača. PZP i ja u ovu vladu unosimo naš međunarodni kredibilitet, dugogodišnje veze i lična poznanstva. Svi ključni igrači u bezbjednosnim službama zapadnih država dobro znaju koji je doprinos PZP u borbi protiv crnogorskih narkokartela i švercera cigareta i obezbijediće maksimalnu saradnju i podršku.

Rekli ste da PZP neće podržati vladu ako ne dobijete funkciju koordinatora službi bezbjednosti na osnovu dogovora iz 2020. Da li ćete istrajati na tom stavu?

MEDOJEVIĆ: Imajući u vidu politički značaj očuvanja jedinstva parlamentarne većine od 30. 8. 2020. Pokret za promjene je postupio solidarno prema Novoj i DNP i smanjio svoje zahtjeve za participacijom u Vladi na najniži mogući nivo. Iako PZP ima dokazane kompetentne, hrabre, reformske i patriotske kadrove, koji su po svim kriterijumima daleko bolji od ponude Ure i SNP-a, pristali smo da u ovoj vladi učestvujemo samo sa jednom pozicijom – potpredsjednika vlade za koordinaciju reformi u sektoru bezbjednosti.

Dakle: PZP sa pet mandata traži samo jedno mjesto, bez resora, a Ura će dobiti šest resora i SNP šest resora. Cijenim da je zahtjev PZP više nego skroman, politički i ljudski odmjeren. Ako Ura bude insistirala da pored šest resora i monopola u sektoru bezbjednosti i odbrane i spoljnih poslova, traži i ovu, čisto političku poziciju, onda će svi morati da postave logično pitanje: ,,Zašto Nebojša Medojević nije prihvatljiv“? Mi u PZP bi još jednu takvu ucjenu shvatili kao jasnu poruku Ure da oni ne žele demontažu režima Đukanovića i reforme i da za to imaju vrlo konkretne lukrativne razloge, tj. nastavak šverca i brzo bogaćenje“.

Takva neprimjerena i besprizorna eventualna ucjena Ure bi bio jasan znak da oni žele švercersku vladu, a ne reformsku koju želi PZP. Nadam se da će lideri Ure i sami shvatiti šta bi za njih značila jedna takva ucjena i da bi morali svu odgovornost za neformiranje ove vlade da prime na sebe. PZP će do kraja insistirati da kadrovski, organizaciono i programski ova vlada mora biti crnogorska, proevropska i reformska.

Jednom smo glasali za Krivokapića i gorko se pokajali.

Što podrazumijevate pod reformama bezbjednosnog sektora i koji su vaši prioriteti i planovi?

MEDOJEVIĆ: Nakon 75 godina partijske kontrole službi bezbjednosti i njihove zloupotrebe protiv ideoloških i političkih neistomišljenika i 30 godina njihove zloupotrebe u logistici teškog kriminala i šverca cigareta, droge i zaštite kriminalnih poslova bivšeg režima, neophodno je implemetirati one političke reforme koje su sve zemlje bivšeg komunističkog bloka sprovele prije više od 30 godina. Otvaranje tajnih dosijea Udbe, DB i ANB protiv političkih neistomišljenika i disidenata je prvi korak ka demokratiji i slobodi.

Odmah bi, u saradnji sa našim međunarodnim partnerima, implementirao snažnu antikorupcijsku kampanju u službama, koja će imati za cilj da iz sastava službi odstranimo plaćenike mafije, partijske vojnike DPS i korumpirane pojedince koji su bili plaćeni da štite kriminal i korupciju. Dakle, neophodna je temeljna lustracija i provjera svih pripadnika službi na okolnosti veza sa organizovanim kriminalom i švercom, kao i provjera njihove imovine i načina na koji su je stekli.

Osnivanje nove agencije za borbu protiv teškog kriminala, po ugledu na američki FBI ili SIPU u BiH, je operativni prioritet. Neophodno je inovirati Zakon o ANB i unaprijediti ga u skladu sa novim izazovima i prijetnjama.

Imajući u vidi kompromitaciju postojeće službe i učešće njenih vodećih operativaca u kriminalu i švercu, što je degradiralo njenu profesionalnu reputaciju i kredibilitet kod partnerskih služi, cijenim da je treba ugasiti, i napraviti potpuno novu u skladu sa potrebama države u novim uslovima bezbjednosnih rizika i prijetnji.

Upravu za sprečavanje pranja novca treba izvući iz MUP-a i formirati je kao nezavisnu obavještajno -finansijsku agenciju u skladu sa standardima i preporukama EGMONT-a i dodatno je osnažiti sa jedinicom za finansijsku forenziku, jer je Crna Gora prepuna toksičnih investicija iz sfere lokalne, regionalne, ali globalne strukture organizovanog kriminala.

Istraga državnog šverca je stala na Rada Miloševića. Vjerujete li da će biti proširena?

MEDOJEVIĆ: Na osnovu mojih saznanja koja potiču od domaćih, a više od međunarodnih izvora, glavni specijalni tužilac Vladimir Novović je obezbijedio dovoljan broj i kvalitet dokaza do nivoa osnovane sumnje da je pod okriljem Vlade Dritana Abazovića, a ranije Vlade Zdravka Krivokapića, nastavljen organizovani šverc cigareta preko Luke Bar. Sada je na novoj vladi da obezbijedi političku, kadrovsku, materijalnu, finansijsku i logističku podršku GST Novoviću da istragu dovede do kraja.

Vrlo dobro se zna da Milošević nije šef te kriminalne grupe i ko su stvarni donovi duvanskog šverca. Takođe su prikupljeni i materijalni dokazi koji ukazuju da su visoki funkcioneri Ure uspostavili komunikaciju sa njima (donovima šverca) u Bečićima i Ženevi i da se istraga vodi o 35 nestalih šlepera cigareta koji su navodni zaplijenjeni u Luci Bar, i lažno uništeni, a onda poznatim kanalima prošvercovani dalje. Premijer, šef ANB, ministar policije, ministar finansija ne švercuju cigarete. Ekipe su odavno formirane i sistem uspostavljen. Premijer i državni funkcioneri samo uzimaju reket od šverca i postavljaju članove te kriminalne organizacije na određene pozicije u sistemu koje su važne za šverc.

Kao potpredsjednik Vlade i koordinator reformi u sektoru bezbjednosti, moj će posao biti samo da iskoordiniram različite segmente službe i da Novoviću obezbijedimo sve neophodne dokaze za proširenje istrage i na lica koja se do danas smatraju nedodirljivima i moćnijim od države. Država Crna Gora mora da svojim konkretnim djelima mafije i da ne postoji nijedan pojedinac koji je moćniji od nje.

Vlade Krivokapića i Abazovića to nijesu uspjele, taj posao je ostao neurađen. Ako budem izabran za potredsjednika za bezbjednost, garantujem da ću uraditi sve što je u mojoj moći da se šverc zaustavi i da se sve kriminalne bande nađu u zatvoru.

Pobjeda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here