Predsjednica Skupštine, Danijela Đurović čestitala je svim sugrađankama 8. mart, Međunarodni dan žena.

“Osmi mart afirmiše ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žene, na čemu i naše savremeno društvo treba da počiva i istrajava. Kao simbol društvenih uspjeha žena i borbe za njihova veća prava, ovaj datum mora biti mnogo više od pukog praznika darivanja, već podsjetnik na to da su se žene za svako stečeno pravo morale potruditi i izboriti. Posebno je značajna njihova nepokolebljiva volja, želja i hrabrost da doprinose promjenama, ali i da se zalažu za vlastito dostojanstvo, status i položaj“, istakla je Đurović.

Prema njenim riječima, žene u Crnoj Gori su vjekovima bile stub porodice kao supruge, majke i domaćice, ali i one koje se dale veliki doprinos oslobođenju naše domovine tokom najvećeg rata u istoriji. Zato je, poručila je, ovaj datum dobra prilika da postavimo pitanje da li smo u tradicionalnom društvu, kakvo je crnogorsko, učinili dovoljno da izgradimo sistem u čijim osnovama će biti ravnopravost polova.

“Kroz učešće žena u procesima odlučivanja, kreiramo uslove za izgradnju stabilnog društva koje će se temeljiti na solidarnosti, toleranciji i pravdi. Na tim principima moguće je stvoriti zajednicu u kojoj će žene imati odnos savezništva sa muškarcima, koji treba da im budu podrška i oslonac, a ne prepreka u ostvarivanju njihovih prava”, dodaje ona.

Slobodna, ekonomski nezavisna, obrazovana žena koja ima sve mogućnosti da se ostvari u onoj profesiji koju sama izabere, na način na koji ona želi, je, naglasila je Đurović, ideal i cilj kojem moramo težiti svakodnevno.

“Neophodno je da nadležne institucije učine veće napore u cilju eliminisanja svih oblika diskriminacije i diskreditacije žena, posebno protiv svih vidova porodičnog nasilja nad ženama, o kojima slušamo gotovo svakog dana i koji poprimaju zabrinjavajuće razmjere.

Savremeni život pred nas stavlja nove izazove koji nas podsjećaju da svi zajedno moramo da se borimo za emancipaciju žena. Osvajanje sloboda i jednakosti je kontinuiran proces koji traži hrabrost i istrajnost svih. Samo na taj način, zajedničkim snagama, možemo stvoriti društvo u kojem ne postoji rodna diskriminacija i koje pruža jednake šanse za sve građanke i građane”, rekla je Đurović.

U tom kontekstu, kao predsjednica Skupštine Crne Gore kazala je “nastaviću da afirmišem ulogu žena, svjesna njihovog značaja za društvo u cjelini, koje mora napraviti otklon od predrasuda i stereotipa i početi konkretnije da radi na suzbijanju nejednakosti”.

“Dužne smo da našim nasljednicama ostavimo povoljniji ambijent za razvoj i napredovanje nego što smo ga imale mi i generacije žena prije nas koje su gradile Crnu Goru. Odustajanje nije opcija“, zakljkučila je ona.

Cdm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here