Vlada Crne Gore je, na danas održanoj sjednici razmotrila više kadrovskih pitanja.

Na sjednici je Vlada:

1. donijela Rješenje o imenovanju Savjeta za NATO u sastavu: dr Dritan Abazović, predsjednik i članovi/ce Filip Adžić, Marko Kovač, mr Aleksandar Damjanović, mr Marash Dukaj, Miroslav Šćepanović, dr Krsto Perović, Zoran Lazarević, Đorđe Radulović, Nikola Terzić, Boris Milić, Vladimir Bulajić i Slavica Bajić. Za sekretarku Savjeta imenovana je Radmila Perović.

2. donijela Rješenje o određivanju Sandre Damjanović za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za biomedicine i transplantaciju u Ministarstvu zdravlja,

3. donijela Rješenje o određivanju Radovana Nikolića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za zdravstvenu zaštitu, farmakologiju i regulisane profesije u Ministarstvu zdravlja,

4. donijela Rješenje o određivanju Rada Vojvodića za vršioca dužnosti direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija,

5. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Branka Miceva,

6. donijela Rješenje o određivanju Branka Miceva za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju,

7. donijela Rješenje o imenovanju Armina Mujevića za direktora Uprave za gazdovanje šumama i lovištima,

8. donijela Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Srđana Veljovića,

9. donijela Rješenje o imenovanju Željka Burića za člana Upravnog odbora Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje,

10. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za normativne poslove i razvoj policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova Hermina Šabotića,

11. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za upravne poslove, državljanstvo i strance u Ministarstvu unutrašnjih poslova Radovana Popovića,

12. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte u Ministarstvu unutrašnjih poslova Sergeja Mučalice,

13. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za zaštitu i spašavanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova Miodraga Bešovića,

14. donijela Rješenje o određivanju Hermina Šabotića za vršioca dužnosti dužnosti generalnog direktora Direktorata za normativne poslove i razvoj policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova,

15. donijela Rješenje o određivanju Radovana Popovića za generalnog direktora Direktorata za upravne poslove, državljanstvo i strance u Ministarstvu unutrašnjih poslova,

16. donijela Rješenje o određivanju Sergeja Mučalice za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte u Ministarstvu unutrašnjih poslova,

17. donijela Rješenje o određivanju Miodraga Bešovića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za zaštitu i spašavanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova,

18. donijela Rješenje o razrješenju članova Komisije za ocjenjivanje projekata koji se finansiraju iz kapitalnog budžeta države: Jelene Jovetić, Branka Nilevića, Ljubinke Ivanović, Ernese Kardović, Bojane Kalezić, Vojislavke Đurđić, Zorice Vojinović, Draška Milića i Vanje Janjušević i Rješenje o imenovanju novih članova: Branka Nilevića, Alena Markišića, Milene Milačić, Selme Dacić, Bojane Kalezić, Vojislavke Đurđić, Olivere Brajović Popović, Draška Milića i Kitke Moštrokol.

19. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave za saradnju sa dijasporom-iseljenicima Arbena Jakupija,

20. donijela Rješenje o određivanju Arbena Jakupija za vršioca dužnosti direktora Uprave za saradnju sa dijasporom-iseljenicima,

21. donijela Rješenje o određivanju Božidara Terzića za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za statistiku,

22. donijela Rješenje o određivanju Miodraga Rašovića za vršioca dužnosti sekretara Ministarstva evropskih poslova,

23. donijela Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore dr Nebojše Radonjića, i Rješenje o imenovanju dr Mihaila M. Babovića za novog člana,

24. donijela Rješenje o razrješenju člana Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću Sportski centar „ADA” Pljevlja Milomira Drobnjaka,

25. donijela Rješenje o imenovanju Gorice Knežević Jelovac za članicu Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću Sportski centar „ADA” Pljevlja,

26. donijela Rješenje o imenovanju Partnerskog savjeta za regionalni razvoj, kojim će predsjedavati Goran Đurović, ministar ekonomskog razvoja i turizma,

27. predožila Skupštini akcionara „Novi prvoborac” AD Herceg Novi da se za člana Odbora direktora ovog Društva izabere Marko Drobnjak,

28. odredila Maidu Šendelj za punomoćnicu – predstavnicu državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara „Novi prvoborac” AD Herceg Novi,

29. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za naučnoistraživačku djelatnost u Ministarstvu nauke i tehnološkog razvoja Milene Milonjić,

30. donijela Rješenje o određivanju Andrije Ćetkovića za vršioca dužnosti direktora Uprave za igre na sreću,

31. donijela Rješenje o razrješenju poslovne direktorice Javne ustanove Centar savremene umjetnosti Crne Gore Jelene Božović,

32. donijela Rješenje o razrješenju umjetničke direktorice Javne ustanove Centar savremene umjetnosti Crne Gore Teodore Nikčević,

33. donijela Rješenje o imenovanju dr Vladislava Šćepanovića za direktora JU Muzej savremene umjetnosti Crne Gore,

34. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Generalnog direktorata za NATO i politiku bezbjednosti u Ministarstvu vanjskih poslova Marije Lakić Barfus,

35. donijela Rješenje o prestanku mandata sekretarke Ministarstva javne uprave Enese Hasanagić Katane,

36. donijela Rješenje o određivanju Ljubice Popović za vršiteljku dužnosti sekretarke u Ministarstvu javne uprave,

37. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za efikasnu implementaciju dobre javne uprave u Ministarstvu javne uprave Huseina Nurkovića,

38. donijela Rješenje o imenovanju Gorana Danilovića za direktora Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja,

39. odredila Minasa Trubljanina za punomoćnika-predstavnika državnog kapitala na Skupštini akcionara Montenegroberze AD Podgorica i

40. odredila Tanju Dašić za punomoćnicu-predstavnicu državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara AD Željeznički prevoz Crne Gore, Podgorica.

Cdm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here