Čak 89,9 odsto crnogorskih građana smatra da funkcionisanje Državne izborne komisije (DIK) utiče na demokratičnost izbornih procesa i povjerenje koje građani imaju u izbore u Crnoj Gori. Ovo je jedan od ključnih nalaza Istraživanja o percepciji i povjerenju javnosti u izborne komisije u Crnoj Gori, koju je naručila Misija OEBS-a u Crnoj Gori, a sprovela agencija Damar.

“S tim u vezi, Misija smatra da je imenovanje novog predsjednika DIK-a hitno”, saopšteno je iz OEBS-a.

Nešto više od polovine građana (51,8 odsto) uglavnom smatra da su izbori u Crnoj Gori fer i slobodni, dok nešto manje od trećine njih (31,9 odsto) smatra da izbori nijesu fer i slobodni. Izrazito visok procenat građana (80,2 odsto) smatra da izborne prevare predstavljaju problem u sprovođenju izbornih procesa u Crnoj Gori. Kada je riječ o izbornoj reformi, gotovo polovina građana (49,7 odsto) smatra da je izborna reforma potrebna, a većina njih (58 odsto) smatra da je izbornu reformu potrebno sprovesti urgentno.

“Od 8. do 17. oktobra 2021, na reprezentativnom nacionalnom uzorku od 1.200 ispitanika, sprovedeno je istraživanje javnog mnjenja sa ciljem ispitivanja stavova građana o povjerenju u organe izborne administracije u Crnoj Gori, sa fokusom na Državnu izbornu komisiju (DIK). Pored toga, istraživanjem su obuhvaćene i teme vezane za opšte ocjene građana o izborima, kao i o procesu izborne reforme koji je u toku. Istraživanja javnog mnjenja ovog tipa imaju za cilj da odgovore kako građani percipiraju ukupan institucionalni i pravno-politički ambijent u kome se izbori održavaju”, saopštavaju iz OEBS-a.

Istraživanje pokazuje, navode, da Skupština Crne Gore treba da obezbijedi nastavak procesa sveobuhvatne reforme izbornog zakonodavstva “kroz uspostavljanje istinskog i održivog dijaloga između političkih partija i uz aktivno sudjelovanje predstavnika akademske zajednice i nevladinih organizacija koje posjeduju ekspertizu u ovoj oblasti”.

Istraživanje je sprovedeno kao dio rada Misije sa DIK-om na jačanju njenih kapaciteta za administriranje izbora u skladu sa obavezama OEBS-a i najboljim međunarodnim praksama.

“Jedna od prioritetnih preporuka OSCE/ODIHR za Crnu Goru odnosi se na preduzimanje sveobuhvatne reforme izbornog pravnog okvira, a DIK treba da se pozabavi izazovima i aspektima procesa koji nisu dovoljno regulisani”, zaključak je OEBS-a.

Cdm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here