INTERVJU: MILOS RAŽNATOVIĆ NOSILAC LISTE DA VRATIMO PONOS CRNOJ GORI MILO ĐUKANOVIĆ

Očekujemo mnoge pobjede i sa puno optimizma gledamo na Cetinje u budućnosti, s tim što najvažnija pobjeda treba da bude pobjeda 5. decembra, kada svi zajedno treba da poručimo rušiteljima Crne Gore i svega slobodarskog da njih ovi naumi neće proći, poručio je predsjednik OO DPS Prijestonice Cetinje, nosilac liste “Da vratimo ponos Crnoj Gori-Milo Đukanović” i zamjenik gradonačelnika Prijestonice Cetinje Miloš Ražnatović.

Ražnatović je u intervjuu za Dnevne kazao da je Cetinje uvijek bilo na pravoj strani istorije, te da nije slučajno izabrano za metu svih velikodržavnih projekata.

“Znamo da protivnici slobode žele da Cetinje nestane jednostavno sa mape crnogorskog otpora i da svim silama probaju da pokore taj viševjekovni simbol slobodarstva. Upravo im građani Cetinja, predvođeni Demokratskom partijom socijalista to nikada neće dopustiti”, poručuje Ražnatović.

Ističe da projekti koje najavljuju ne samo da djeluju optimistično, nego su i rezultat vrlo realnih promišljanja u skladu sa kapacitetima i mogućnostima koje će kreirati nova uprava.

Kakva su Vaša očekivanja u vezi sa predstojećim lokalnim izborima u Prijestonici Cetinje?

RAŽNATOVIĆ: Demokratska partija socijalista predstavlja oduvijek najjaču i najbolje organizovanu političku organizaciju u Prijestonici, te zbog te činjenice uopšte ne dovodimo u pitanje uspjeh na predstoje čim lokalnim izborima.

Ono što želimo istaći jeste da bez obzira što smo u svakom momentu svjesni svoje političke snage i odgovornosti, upravo zbog dimenzije ovih izbora mi smo željeli da u izbornu trku uđemo zajedno sa svim procrnogorskim i građanskim partijama u velikom političkom državotvornom bloku pod jednom zastavom zastavom Crne Gore.

Željeli smo da tako pošaljemo snažnu poruku građanima Crne Gore o neophodnom jedinstvu jer izbori na Cetinje odavno prevazilaze lokalni karakter, prije svega zbog toga što je Cetinje Grad -heroj, Grad-simbol, prepoznat kao viševjekovni nosilac luče slobode i mjesto kreacije državotvornih ideja. Nažalost, to nijesu prepoznali ostali politički subjekti sa kojima dijelimo slične političke platforme.

Da li to znači da nećete ulaziti u postizbome saveze?

RAŽNATOVIĆ: Naprotiv. Demokratska partija socijalista bez obzira na svoja realna očekivanja neće odustati od stvaranja jakog patriotskog građanskog saveza. To ćemo pokušati ostvariti kroz postizbornu koaliciju. Iskreno vjerujemo da takva postizborna koalicija neće biti potreba izraza nužnosti, već upravo dokaz naše zajedničke želje u borbi za opšte crnogorsku stvar, a ujedno predstavljati i test našeg demokratskog kapaciteta. Iskreno vjerujemo da dobrih i stručnih ljudi za obavljanje odgovornih poslova u budućnosti, ima na više adresa, kako u redovima naše partije, tako i u redovima drugih partija, nevladinim organizacijama i među nezavisnim intelektualcima.

Takođe smo svjesni činjenice da za uspjeh određenog projekta nije neophodna samo posvećenost realizaciji vizije, već da ključnu stvar čine i selektovani kadrovi. O tome ćemo u budućnosti posebno posvetiti pažnju. Naša želja nije da se promijene samo ključni igrači već, da promijenimo i unaprijedimo igru, ako pokušamo to opisati sportskim rječnikom.

Godinama se govori o konstantnom zapostavljanju Cetinja i njegovom zaostajanju u odnosu na druge gradove, pa se često stiče utisak da se Cetinju nije vratilo sve ono što mu se duguje?

RAŽNATOVIĆ: Cetinje je uvijek bilo na pravoj strani istorije i činjenica je da sve što je vezano za Crnu Goru, vezano je za Cetinje! Zato Cetinje nije slučajno izabrano za metu svih velikodržavnih projekata, a čije smo finale imali svi priliku da vidimo u brutalnom napadu na slobodarske tekovine Cetinja i njegove građane tokom nemilih događaja 5. septembra.

Znamo da protivnici slobode žele da Cetinje nestane jednostavno sa mape cmogorskog otpora i da svim silama probaju dapokore taj viševjekovni simbol slobodarstva.

Upravo im građani Cetinja, predvođeni Demokratskompartijom socijalista to nikada neće dopustiti!

Kakvi su novi razvojni programi Prijestonice?

RAŽNATOVIĆ: Nova gradska uprava će u potpunosti insistirati na dosljednoj primjeni kako Ustava, tako i Zakona o Prijestonici. Smatramo da u ovom momentu niti Zakon niti ustavno rješenje statusa Prijestonice nijesu iskorišćeni kao šansa u punom kapacitetu, što ćemo radikalno promijeniti u budućnosti.

Istovremeno, Cetinje vidimo kao duhovno i kulturno sjedište Crne Gore i mjesto u kome će se susretati nove kreativne energije. U tom smislu sa posebnim akcentom na mlade radićemo na stvaranju pretpostavke u budućnosti i to u budućnosti koja počinje već 5. decembra.

Želimo da kreiramo potpuno novi odnos svih javnih servisa koje pruža Prijestonica i koji će biti usmjereni ka poboljšanju kvaliteta života svih građana. Jedna od prvih stvari koje ćemo da uradimo jeste i otvaranje kancelarije lokalnog ombudsmana, odnosno kancelarija za pravnu pomoć građanima Cetinja u rješavanju njihovih potreba u odnosima sa lokalnom i centralnom vlašću.

Takođe je poznato da smo postali i vlasnici objekata i infrastrukture bivšeg “Oboda”, te u tom smislu želimo da na tom prostoru stvorimo novi generator biznisa kroz stvaranje takozvane “zone slobodne trgovine”. Ujedno uz već izgrađene koridore planiramo da u skladu sa takozvanom “nultom emisijom zagađenja” kreiramo i nove saobraćajne mogućnosti veze prijestonog grada sa ostatkom države i regiona.

Izgradili smo put do Njeguša, a dalje i do Međuvršja i Ivanovih korita, a pripremamo projekat za rekonstrukciju puta prema Rijeci Crnojevića i dalje prema Carevom lazu.

Kroz stambenu i socijalnu politiku želimo da pomognemo mladima i na taj način da Cetinje postane ponovo mjesto u kome ljudi dolaze da rade, a ne iz kojeg se zbog poznate ekonomske situacije iseljavaju.

Takođe, želimo da uspostavimo nove modalitete saradnje sa Glavnim gradom Podgoricom jer novi zamah razvoja vidimo kroz osovinu saradnje kako na planu kulture, tako i na planu ekonomije. Mi smo svjesni nekih naših grešaka, jasno smo ih detektovali i radimo intenzivno na njihovom ispravljanju.

Želimo da uspostavimo jasan princip između povjerenja, provjerljivosti, odgovornosti i ostvarenog rezultata i to na svim nivoima. To će u budućnosti biti “modus operandi” našeg djelovanja.
Sva ta naša nastojanja pokušali smo da svedemo pod jedan slogan, a to je da je naša misija – Da vratimo ponos Cetinju!

Pred novom lokalnom samoupravom naći će se i problemi funkcionisanja komunalnog sektora. Kakvi su vaši planovi vezani za komunalno uređenje grada i komunalne usluge?

RAŽNATOVIĆ: Cetinje ne samo što je Prijestonica Crne Gore kao države, Cetinje je i Prijestonica prve ekološke države u svijetu. S tim u vezi, želimo da u potpunosti modernizujemo sve komunalne servise koje lokalna samouprava pruža i to na bazi u odnosu na iskustva razvijenih urbanih cjelina. Počev od načina na kojim se upravlja zelenim površinama, preko politike upravljanja otpadom do rješavanja izazova parkiranja na Cetinju.

Rješavanje problema otpadnih voda i ponora, ali i vodosnabdijevanja grada, ostaju prioriteti lokalne uprave u novom četvorogodišnjem mandatu. Namjera Prijestonice jeste da u roku od četiri godine uloži oko osam miliona eura i da na održiv način riješi probleme koje ima sa ovom važnom infrastrukturom.

Planiramo da u novom četvorogodišnjem periodu, značajna sredstva uložimo za unapređenje rada gradskih preduzeća i službi kroz nabavku neophodne opreme, vozila i mašina.

Na ovaj način znatno će biti unaprijeđeno poslovanje i našeg Komunalnog preduzeća, Vodovoda, Službe zaštite i spašavanja i drugih preduzeća čiji je osnivač lokalna samouprava.

Naša težnja za smanjivanjem zavisnosti od angažovanja trećih lica, pokazala se kao pravi put razvoja. Ovo se pokazalo kao dobar strateški potez jer smo pored svojih troškova smanjili i troškove naših lokalnih preduzeća. Konkretno, naše Komunalno preduzeće je više od 100.000 eura uplaćivalo trećim licima za čišćenje snijega i održavanje puteva u zimskom periodu.

Radilo se i na poboljšanju gradske saobraćajne infrastrukture. Radilo se na poboljšanju gradske saobraćajne infrastrukture. Završeni su radovi na Ulici Aleksandra Puškina. Započeta je i privedena kraju rekonstrukcija Jabučke ulice, a radovima je obuhvaćena i izgradnja parking prostora ispred naselja Gipos, ali i vrtića JPU Zagorka Ivanović koji se nalazi u toj ulici. Veoma važan projekat je izgradnja saobraćajnice kroz Univerzitetski kompleks – posljednja faza, kojom će se, nakon uspješnog rješavanja imovinskih odnosa, saobraćajno uvezati ulice Peka Pavlovića i Novice Cerovića i rasteretiti saobraćaj u centru grada.

Rekonstruisana je i saobraćajnica sa parkinzima u krugu Opšte Bolnice „Danilo I“, nastavljeni su radovi na Ulici Vojvode Boža, a završena je projektna dokumentacija za nastavak nove saobraćajnice u Donjem polju koja će otvoriti taj dio grada za potencijalne investitore u oblasti građevinarstva i saobraćajno ga povezati sa obilaznicom, odnosno Belvederskom ulicom i dalje sa magistralnim putem Podgorica – Cetinje – Budva. Vrlo značajan je i podatak da u gradu postoji izražena tražnja za stanovima, tj. da je gotovo čitave godine na Cetinju nedostajalo 140 stambenih jedinica.

Važno je pomenuti i Mojkovačku ulicu s obzirom na značaj ove saobraćajnice za Prijestonicu. Realizacija ovog projekta je u nadležnosti Uprave za saobraćaj, s obzirom na to da se radi o regionalnoj saobraćajnici. Uprava je pokrenula tendersku proceduru i očekuje se odabir izvođača radova. Vrijednost ovog projekta je milion eura, dok za rekonstrukciju Bajičke ulice, koja se nastavlja na Mojkovačku ulicu, ove godine nijesu Zakonom o budžetu Crne Gore bila opredijeljena sredstva.

Ove dvije tranzitne ulice, zbog neusvajanja Budžeta za 2021. godinu i smanjivanjem iznosa opredijeljenih sredstava, napravile su veliki problem u gradu, a naročito nakon odustajanja Strabaga koji je vratio uplaćeni avans i povukao se iz ugovorenog posla. Prijestonica je o svom trošku sanirala oštećenja na kolovozu na ove dvije ulice nakon radova na zamjeni kompletne vodovodne i druge infrastrukture.

Da li postoje slični problemi u realizaciji još nekih planiranih projekata?

RAŽNATOVIĆ: Lokalna uprava je uputila više dopisa Ministarstvu zdravlja za pokretanje rekonstrukcije stare Dječje bolnice. U 2021. godini nakon organizovanja sastanka i našeg prijedloga da potpišemo Memorandum o saradnji, koji smo uredno dostavili ovom resoru, sve je stalo. To je, između ostalog, i razlog što se ove godine ne mogu utrošiti sredstva za projektovanje.

Takođe, za realizaciju projekta izgradnje fiskulturne sale u Osnovnoj školi “Lovćenski partizanski odred” neophodne su radnje koje mora sprovesti Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, a koje se odnose na legalizaciju škole. Tek nakon toga može se pokrenuti procedura za izbor idejnog rješenja i za projektovanje, i konačno za izvođenje radova. Obavezu obezbjeđivanja lokacije i rješavanje imovinskih odnosa Prijestonica je završila.

Sve su to razlozi zbog kojih ovi projekti još stoje i početak njihove realizacije zavisi od volje i ažurnosti nadležnih državnih organa.

Koji su planovi po pitanju socijalne politike?

RAŽNATOVIĆ: Pomogli smo u izgradnji zgrade penzionera, zgrade sudstva i tužilaštva i zgrade Sindikata kulture i pritom kupili 30 stambenih jedinica za naše socijalno najugroženije sugrađane. Kupovinom više od 40 stanova za naše socijalno najugroženije stanovnike u proteklom periodu pokazali smo odgovoran odnos naše socijalne politike. Planiramo izgradnju zgrade u Belvederskoj ulici, kojom želimo da riješimo višedecenijski problem stanara u privremenom naselju “BARAKE”. Projektna dokumentacija je gotova, ali zbog žalbi na raspisani tender, procedura je odložena za 2022. godinu.

Lokalna samouprava će obezbijediti kroz Gradski fond za stanovanje određeni broj stambenih jedinica za mlade bračne parove i porodice sa većim brojem članova domaćinstva u cilju podrške povećanju nataliteta i pomoć socijalno ranjivim kategorijama stanovništva.

Nova lokalna uprava takođe će posebnu pažnju posvetiti najmlađima. Želimo da Cetinje bude mjesto sigurnog i zdravog odrastanja sa novim dječjim igralištima i sadržajima.

Kakav će u budućnosti biti Vaš odnos prema selu?

RAŽNATOVIĆ: Što se tiče ruralnog razvoja, do sada je na seoskom području u posljednje četiri godine rekonstruisano više od 70 kilometara puteva, što je doprinijelo oživljavanju seoskih domaćinstava i povećanom broju poljoprivrednih gazdinstava.

Sa takvom praksom naša lista u novom četvorogodištu nastaviće još intenzivnije da radi na ruralnom razvoju. Od nastavka revitalizacije seoskih puteva preko rekonstruisanja seoskih škola do formiranja Fonda za subvenciju poljoprivrede na teritoriju Prijestonice Cetinje.

Želim da napomenem da je samo u poslednjoj godini broj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa 100 porastao na 200, što jasno pokazuje da smo na dobrom putu da unaprijedimo proizvodnju hrane I ruralni turazim na mjesto koje mu pripada.

Cetinje je bilo uvijek prepoznato kao grad sporta. Kakve projekte planirate u toj oblasti?

RAŽNATOVIĆ: Lokalna samouprava u prethodnom periodu započela je gradnju gradskog stadiona vrijednog gotovo devet miliona eura, pomoćnog terena za fudbal sa hibridnom travom vrijednog 500.000 eura. Rekonstruisali smo igrališta u naseljima Kongo, Luke Ivaniševića, IV jul, ali i dvorištima škole, vrtićima, parkovima. U narednom periodu spremni smo da započnemo izgradnju sale sa košarku i rukomet.

Takođe, planiramo da se uđe u rekonstrukciju igrališta u Njegoševom parku, uz dalje obezbjeđenje sponzorstva FK, KK, AK i RK Lovćen. Takođe, planiramo da nastavimo ulaganje u sport na seoskom području. Izgradnjom navedene sportske dvorane sa 2.500-3.000 gledalaca, za rukomet i košarku, naša lista želi da zaokruži sve elemente zone u zoni sporta i tako doprinesemo razvoju ne samo razvoju sporta nego i takozvanom sportskom turizmu i na taj način zadovoljimo sve uslove za odigravanje međunarodnih utakmica najvišeg ranga u našem gradu.

Kada smo se već dotakli teme turizma, stiče se utisak da uz određeni napredak postoji još dosta izazova koji u toj djelatnosti mogu da se savladaju zajedničkim djelovanjem?

RAŽNATOVIĆ: Potpuno ste u pravu. Cetinje predstavlja najvredniju crnogorsku riznicu od duhovnog do kulturnog stvaralaštva. Naša želja nije samo da Cetinje bude prolazna stanica turista u jednodnevnom obilasku, već da postane i mjesto u kome se boravi i kome se turisti vraćaju.

Vjerujemo da će jednom takvom pristupu u mnogome mogu da pomognu brojni proizvođači zdrave hrane u Cetinju i da budemo prepoznati i kao mjesto takozvane “slow food” usluge, odnosno mjesto u kome će se konzumirati visokokvalitetna organska hrana.

Takođe, riješili smo i spor vezan za zemljište za prethodnim vlasnikom parcele starog hotela “Grand”, tako da su se stvorile sve pretpostavke za izgradnju hotela „Lokanda“ i tako zaokruži, kako u arhitektonskom, tako i u turističkom smislu, istorijsko jezgro Cetinja.

Vaši projekti djeluju poprilično optimistično?

RAŽNATOVIĆ: Ne, samo da djeluju optimistično nego su i rezultat vrlo realnih promišljanja u skladu sa našim kapacitetima i mogućnostima koje će kreirati nova uprava.

Očekujemo mnoge pobjede i sa puno optimizma gledamo na Cetinja u budućnosti, s tim što najvažnija pobjeda treba da bude pobjeda 5.decembra, kada svi zajedno treba da poručimo rušiteljima Crne Gore i svega slobodarskog da njihovi naumi neće proći, da mi čvrsto stojimo na braniku trinaestojulskih i majskih tekovina.

Dnevne novine

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here